Kiểm dịch động thực vật

Mai Anh Tiến

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Xuất khẩu hàng hóa không có các bệnh dịch là một trong những cam kết chính của chính phủ các nước, vì vậy tất cả các hàng hóa có nguồn gốc động thực vật khi xuất khẩu đều phải xin kiểm dịch tại cơ quan có thẩm quyền.
Ở Việt Nam, đối với thực vật sẽ do cơ quan kiểm dịch thực vật, cục thú y và cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sẽ được xuất trình cho hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu
Với động vật, sản phẩm động vật thủy sản, căn cứ Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 và Nghị định 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008, ngày 8/3/2006, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quyết định 15/2006/QĐ-BNN về quy trình thủ tục kiểm dịch động thực vật xuất nhập khẩu. Ngày 4/3/2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư 11/2009/TT-BNN về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Quyết định 15/2006/QĐ-BNN. Người kiểm tra là Cục thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 3/6/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra thông tư 898/TY-KD về thủ tục kiểm dịch động vật và các sản phẩm động vật.
Thủ tục xin kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh VN:
-Sản phẩm dùng làm thực phẩm: Người xuất khẩu phải làm đơn xin giấy chứng nhận kiểm dịch gửi Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản theo yêu cầu của nước nhập khẩu hay chủ hàng, giấy chứng nhận kiểm dịch do Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản sẽ được gửi cho người nhập khẩu
Người xuất khấu phải làm đơn đăng ký kiểm dịch gửi cục Thú y, nộp giấy chứng nhận phẩm chất hoặc giấy chiwngs nhận kiểm dịch do cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp, xuất trình hàng hóa và trả lệ phí kiểm tra. giấy chứng nhận kiểm dịch sẽ được xuất trình cho hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa
-Đối với các sản phẩm là đồ ăn thức uống khi xuất khẩu phải tiến hành kiểm tra vệ sinh. Cơ quan kiểm tra là cục vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế. giấy chứng nhận kiểm tra vệ sinh sẽ được xuất trình cho hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu. Ở VN, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2008/NĐ-CP quy định hệ thống tổ chức quản lý thanh tra và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
Thủ tục bao gồm: Đơn xin kiểm tra vệ sinh, giấy chứng nhận vệ sinh của cơ sở, xuất trình hàng hóa để kiểm tra, trả lệ phí kiểm tra
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top