kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp vắng mặt người khai hải quan

Biên Cương

New member
Bài viết
3
Reaction score
1
Trường hợp nào phải kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp vắng mặt người khai hải quan

a) Để bảo vệ an ninh.

b) Để bảo vệ vệ sinh, môi trường.

c) Có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

d) Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu mà người khai hải quan không đến làm thủ tục hải quan.

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa vắng mặt người khai hải quan

a) Kiểm tra không xâm nhập qua máy soi.

b) Kiểm tra bằng thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác của cơ quan hải quan.

c) Mở hàng hóa để kiểm tra trực tiếp với sự chứng kiến của đại diện cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khẩu, đại diện doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi. Việc kiểm tra phải được lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan.

Theo quy định tại Điều 34 Luật Hải quan năm 2014:
 

Thành viên trực tuyến

Top