Kiến thức về VGM

Tống Hà An

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
VGM là Khối lượng toàn bộ container được xác minh (Verified gross mass – VGM) là trọng lượng của một container đã chất hàng có thể được chứng minh. Trọng lượng này là tổng trọng lượng của toàn bộ hàng hoá xuất nhập khẩu, bao bì cộng khối lượng của pallet, các dụng cụ đóng gói, giữ an toàn cho hàng và trọng lượng của cont rỗng. Tóm lại, VGM là tổng trọng lượng sẽ được đưa lên tàu
Cách tính VGM
Cách 1:Cân
Cách 2: Tính tổng
Thông tin cần cung cấp trong khai báo VGM
Ocean Carrier Booking Number / Số Booking vận tải biển của hãng tàu
Container Number / Số container Học kế toán ngắn hạn
Verified Weight / Trọng lượng xác minh
Unit of Measurement / Đơn đo lường
Responsible Party (Shipper named on the carrier’s bill of lading) / Bên chịu trách nhiệm (Tên chủ hàng trên MBL)

Authorized Person / Người được uỷ quyền
Hàng LCL và Consol cũng sẽ phải khai báo VGM. Nghĩa vụ khai báo VGM là của chủ hàng. Trong trường hợp hàng Consol, chủ hàng là “Master” Freight forwarder
 

Thành viên trực tuyến

Top