Quảng cáo KUNNA LOGISTICS - NHẬP KHẨU UỶ THÁC HÀNG NỒI CƠM ĐIỆN

Bài viết
31
Reaction score
0
Kinh nghiệm làm hải quan hàng nồi cơm điện
Mặt hàng nồi cơm điện nằm trong danh mục phải kiểm tra chất lượng theo QCVN4:2009/KHCN và dán nhãn năng lượng
Mặt hàng nồi cơm điện có mã HS code là 85166010, có thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường: 20%, nhập từ Trung Quốc có FORM E: thuế nhập khẩu 0%, Nhập từ Hàn Quốc có FORM AK: thuế nhập khẩu: 20%, nhập từ Thái Lan, Malaysia có FORM D: thuế nhập khẩu 0%, thuế giá trị tăng: 10%
Nếu cần thêm thông tin gì thì hãy liên lạc với chúng tôi theo thông tin sau:
Số điện thoại: 0947 525 660 hoặc email: exp01@kunna.com.vn
Xin cảm ơn !
 

Thành viên trực tuyến

Top