Ký hậu chuyển nhượng Bill of lading

Bài viết
1
Reaction score
0
Ký hậu B/L (hay còn được gọi là Endorsement) là việc chủ hàng ký vào phía sau vận đơn gốc, nhằm mục đích chuyển quyền sở hữu đối với lô hàng liên quan. Ký hậu chỉ áp dụng cho B/L, không có nghiệp vụ ký hậu AWB do không có chức năng chứng từ sở hữu hàng hóa.

Nghiệp vụ ký hậu phải thực hiện trên vận đơn gốc, loại vận đơn theo lệnh (To order Bill of Lading), và chủ hàng phải thực hiện ký đóng dấu vào mặt sau của vận đơn. Tùy vào mục địch cụ thể của việc ký hậu mà có một số cách ký hậu như sau:

1.Ký hậu đích danh

Người ký hậu sẽ ký và đóng dấu vào mặt sau của vận đơn trong đó ghi đích danh tên của người hưởng lợi và có thể ghi chú “Delivery to … - Giao hàng cho…” Như vậy sau khi ký hậu thì vận đơn này trở thành vận đơn đích danh.

Trong trường hợp người ký hậu vận đơn lại chính là người hưởng lợi cuối cùng hay nói cách khác là người đi nhận lô hàng đó chỉ cần ký và đóng dấu là có thể cầm vận đơn đi lấy hàng, nếu cẩn thận hơn ta có thể ghi thểm cầu “Delivery to myself - Giao hàng cho chính tôi…”

2.Ký hậu theo lệnh

Với kiểu ký hậu này “To order of… Giao hàng theo lệnh của …” thì người được hưởng lợi lại tiếp tục được phép chuyển nhượng vận đơn cho người tiếp theo bằng cách ký hậu thêm một lần nữa ở phía mặt sau của vận đơn. Trong trường hợp không chuyển nhượng tiếp thì người được hưởng lợi sẽ cần vận đơn đi lấy hàng như là người hưởng lợi cuối cùng.

3.Ký hậu để trống

Tương ứng với loại vận đơn ký hậu để trống, người ký hậu chỉ ký và đóng dấu mà không ghi câu lệnh kèm theo. Việc ký hậu này cho phép người nào nắm giữ vận đơn đều có quyền sở hữu đối với hàng hóa ghi trên vận đơn do đó loại này không thông dụng.
 

Thành viên trực tuyến

Top