Ký hậu vào mặt sau của đơn bảo hiểm hàng hóa

Nghê Phi

New member
Bài viết
5
Reaction score
0
Khi các bên thỏa thuận thuận lợi về việc mua bảo hiểm hàng hóa, thì việc ký hậu đơn bảo hiểm nhằm xác nhận cam kết giữa hai bên, tức là người nhập khẩu được hưởng các khoản bồi thường thiệt hại mà công ty bảo hiểm thanh toán.

Hiện nay, việc mua bảo hiểm là bắt buộc đối với nhà xuất khẩu khi áp dụng điều kiện giao hàng CIP và CIF, còn lại thì tùy theo thỏa thuận của hai bên.

Khi nhà xuất khẩu ký hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm (nhà xuất khẩu lựa chọn hoặc do sự chỉ định của nhà nhập khẩu) và thanh toán khoản phí bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm này được nhà xuất khẩu tính vào giá hàng hóa.

Theo đó, mặc dù là nhà xuất khẩu trả tiền bảo hiểm nhưng thực chất nhà nhập khẩu mới là người thanh toán, do đó, thông tin trên đơn bảo hiểm phải thể hiện được người thụ hưởng khi tổn thất xảy ra là nhà nhập khẩu.

Xem xét về các trường hợp ký hậu đơn bảo hiểm bao gồm:

1.Không cần ký hậu bảo hiểm

Trường hợp: Tên người nhập khẩu hay tên người thụ hưởng đã được thể hiện trên đơn tại mục “The insured” – “Người được bảo hiểm”.

Đây là trường hợp phổ biến nhất được sử dụng trong mua bán hai bên.Và, việc ký hậu này là không cần thiết vì đã có thông tin người thụ hưởng.

Trên tất cả nội dung tại Đơn bảo hiểm không thể hiện bất cứ thông tin nào của nhà xuất khẩu, nhà xuất khẩu không cần ký hậu vào mặt sau của đơn bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Nên học xuất nhập khẩu ở đâu

2.Cần ký hậu đơn bảo hiểm

Trường hợp: Tên người xuất khẩu được thể hiện trên đơn tại mục “The insured” – “Người được bảo hiểm”. Và trên tất cả thông tin còn lại không có thông tin nào của nhà nhập khẩu.

Sau khi người XK nhận được Đơn bảo hiểm này từ công ty bảo hiểm, trước khi gửi cho người NK theo bộ chứng từ lô hàng, người XK phải lật mặt sau của Đơn bảo hiểm để ký tên, đóng dấu (ký hậu). {Nếu người bán không ký hậu đơn bảo hiểm, thì người NK/hoặc bất kỳ bên nào khác, đều không thể thụ hưởng tiền hồi thường thiệt hại (nếu có tổn thất xảy ra), và chỉ có người XK mới thụ hưởng được mà thôi.}

Việc ký hậu vào đơn bảo hiểm có thể được thực hiện theo 03 kiểu (ký hậu để trống, ký hậu theo lệnh và ký hậu đích danh) và 02 cách (ký hậu miễn truy đòi và ký hậu có truy đòi) tương tự như người viết đã trình bày trước đây ở phần vận đơn hay hối phiếu.

Nếu người XK ký hậu để trống, chỉ cần người XK gửi Đơn bảo hiểm này cho người NK, Người NK sẽ trở thành người thụ hưởng tiền bồi thường thiệt hại (nếu có tổn thất xảy ra). Người NK có thể tiếp tục việc ký hậu để chuyển nhượng Đơn bảo hiểm này theo các hợp đồng buôn bán sau đó.

Nếu người XK ký hậu đích danh (đích danh người NK), thì chỉ có người NK mới là người thụ hưởng tiền bồi thường thiệt hại (nếu có tổn thất xảy ra). Người NK không thể tiếp tục việc ký hậu để chuyển nhượng Đơn bảo hiểm này theo các hợp đồng buôn bán sau đó.

Nếu người XK ký hậu theo lệnh (thường là theo lệnh của người NK) thì người NK có quyền quyết định ai là người thụ hưởng tiền bồi thường thiệt hại (nếu có tổn thất xảy ra).

Người XK thông thường muốn kiểu Đơn bảo hiểm: ghi tên người được bảo hiểm là [tên của của XK] và sau đó người XK sẽ ký hậu để trống. Vì, trong trường hợp xấu nhất, nếu người NK không thanh toán hoặc không lấy hàng, thì người XK khi bán lại lô hàng này cho người khác sẽ rất dễ dàng, thông tin trên Đơn bảo hiểm sẽ không bị vướng mắc (vì ký hậu để trống là người nào cầm được Đơn Bảo hiểm là người đó được thụ hưởng tiền bồi thường).

don-bao-hiem.PNG


3.Ký hậu trong trường hợp thanh toán bằng L/C

Thông thường khi thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ L/C thường yêu cầu một Đơn bảo hiểm phải “được mua bởi người nhập khẩu/người mua hàng = insurance bought/covered by the Buyer”, tức là mục The Insured trên Đơn bảo hiểm phải ghi [tên của người NK]. Hoặc, L/C cũng có thể yêu cầu Đơn bảo hiểm phải: (1) ghi the Insured là [tên của ngân hàng Mở] và (2) có ký hậu để trống/hoặc ký hậu theo lệnh của ngân hàng Mở, để ngân hàng này có thể khống chế bộ chứng từ trước khi giao cho người NK. Và cũng dễ dàng hơn cho ngân hàng trong việc bán lại chứng từ này trong trường hợp người NK từ chối thanh toán phần ký quỹ còn thiếu/hoặc từ chối nhận hàng.

Vậy để dung hoà lợi ích cho các bên, và không quan tâm đến việc sử dụng phương thức thanh toán nào, không quan tâm ô The Insured là ghi tên ai, kiểu Đơn bảo hiểm có ký hậu để trống xét ra là một cách dùng phù hợp nhất.

Nguồn tham khảo: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top