L/C chuyển nhượng là gì

Chu Phương Thủy

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
L/C chuyển nhượng là loại thư tín dụng không hủy ngang, trong đó ngân hàng phát hành cho phép người thụ hưởng nhượng một phần hoặc toàn bộ giá trị thư tín dụng cho một hoặc nhiều người thụ hưởng thứ hai
L/C phát hành cho người thụ hưởng thứ nhất gọi là L/C gốc (primary L/C)
L/C đã được chỉnh sửa (thay đổi một số nội dung của L/C gốc) thông báo cho người thụ hưởng thứ hai gọi là L/C chuyển nhượng (transferred L/C)
Mình k thể giải thích hết đc cho bạn qua đây, bạn có thể xem bài viết này nhé LC chuyển nhượng là gì?
 

Thành viên trực tuyến

Top