L/C điều khoản đỏ

Hân Nguyễn Vũ

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
L/C điều khoản đỏ là L/C có điều khoản, theo đó ngân hàng phát hành (NHPH) cam kết sẽ ứng trước hoặc ủy quyền cho ngân hàng thông báo hoặc ngân hàng thương lượng (sau đây gọi là ngân hàng được chỉ định - NHĐCĐ) ứng trước cho người hưởng lợi một phần giá trị L/C khi người hưởng lợi xuất trình biên nhận và cam kết bằng văn bản sẽ xuất trình chứng từ giao hàng trong thời hạn hiệu lực của L/C. Hiện nay nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm tài trợ thương mại, một số ngân hàng Việt Nam đã và đang triển khai sản phẩm tài trợ trước giao hàng theo L/C điều khoản đỏ. Tuy nhiên hình thức thư tín dụng này vẫn còn rất hiếm gặp ở Việt Nam, bởi là sản phẩm mang tính đặc thù của một số thị trường nhất định, được sử dụng hạn chế đối với một số mặt hàng nhất định (hàng đặc thù, giá cả ít biến động) và cho người hưởng lợi có quan hệ thân thiết với nhà nhập khẩu (người hưởng lợi là một đại lý hoặc công ty liên doanh mà nhà nhập khẩu là một bên tham gia góp vốn; hoặc nhà xuất khẩu là khách hàng quan hệ truyền thống với nhà nhập khẩu, có uy tín, khả năng thực hiện hợp đồng…). Do khả năng và sức mạnh đàm phán của các DN XK VN còn kém, nên việc sử dụng L/C điều khoản đỏ còn rất hạn chế.
TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG
Hiện nay, L/C điều khoản đỏ được sử dụng nhiều trong thanh toán xuất nhật khẩu đối với các hàng hóa nông, lâm sản, thổ sản có thời vụ như cà phê, lúa, gạo, ngô, hạt điều , lông cừu và một số mặt hàng khác.
Mục đích của điều khoản này trong L/C là cho phép người thụ hưởng nhận một số khoản tiền ứng trước từ nhà nhập khẩu trước khi giao hàng. Khoản tiền này nhà xuất khẩu có thể dùng mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất hàng hóa hoặc thanh toán cho các nhà cung cấp.
L/C điều khoản đỏ có thể thay thế và khắc phục nhược điểm của giao dịch ứng trước tiền hàng ngoài L/C. Với giao dịch L/C điều khoản đỏ, nhà nhập khẩu không trực tiếp tài trợ cho nhà xuất khẩu (người hưởng lợi) mà chính ngân hàng của nhà xuất khấu được chỉ định thực hiện ứng trước tiền hàng cho nhà xuất khẩu, do vậy, nhà nhập khẩu không phải chịu chi phí lãi vay (nếu như số tiền ứng trước được thực hiện bằng tiền vay), trong khi đó nhà xuất khẩu lại được tài trợ trước giao hàng một khoản tiền, tùy theo thỏa thuận, có thể lên đến 70%, thậm chí 100% giá trị L/C mà không ảnh hưởng hưởng đến hạn mức tín dụng mà ngân hàng của nhà xuất khẩu đã cấp cho nhà xuất khẩu.
L/C điều khoản đỏ cũng có các nội dung tương tự như một L/C thông thường, ngoài ra trên L/C đỏ có những nội dung như: "The negotiating bank is authorized to make advances to the beneficiary upto 70 % of L/C value against Warehouse Receipts or other documents evidencing the right to claim possession of the goods and the undertaking to deliver the relative Bills of Lading and other required documents in due course. Such Warehouse Receipt or other documents may be entrusted to the beneficiary in exchange for his acknowledgement that the documents are held by him as trustee for you and as your agent to obtain for you in exchange the relative Bill of Lading. The goods, whilst in the warehouse pending shipment are to be insured by...... We undertake to repay you anticipatory advances granted by you within the L/C limit."
 

Thành viên trực tuyến

Top