Làm thế nào để giải phóng hàng trước một trong nhiều container trên một bill?

Sun Flower

New member
Bài viết
4
Reaction score
5
Thông thường một vận đơn đường biển (Bill of lading – B/L) sẽ thể hiện chỉ một hoặc nhiều container. Nếu trên bill chỉ thể hiện một container thì khi hàng đến, người nhận hàng có thể trả bộ bill gốc để lấy lệnh giao hàng và ra cảng nhận hàng không vấn đề gì. Còn trong trường hợp trên bill thể hiện nhiều container và người nhận hàng chỉ muốn lấy một container trong số đó thì sao? Ai biết không giải thích giúp mình với!!!
 

LiLy

New member
Bài viết
1
Reaction score
2
Thông thường một vận đơn đường biển (Bill of lading – B/L) sẽ thể hiện chỉ một hoặc nhiều container. Nếu trên bill chỉ thể hiện một container thì khi hàng đến, người nhận hàng có thể trả bộ bill gốc để lấy lệnh giao hàng và ra cảng nhận hàng không vấn đề gì. Còn trong trường hợp trên bill thể hiện nhiều container và người nhận hàng chỉ muốn lấy một container trong số đó thì sao? Ai biết không giải thích giúp mình với!!!

Đây là vấn đề gặp phải khi người nhận hàng thanh toán cho shipper một số container trước, khi đó người nhận hàng sẽ gửi yêu cầu giải phóng hàng trước những container họ đã thanh toán để tránh phát sinh phí (phí lưu cont, phí cắm điện đối với hàng lạnh) ở cảng đến.

Khi nào vẫn có thể xử lý được: Hãng tàu chỉ đồng ý giải quyết trường hợp này khi tàu chưa đến cảng đích thôi nhé.

Cách làm: Để có thể giải phóng hàng trước một container, hãng tàu sẽ tiến hành tách bill, có nghĩa là tách container cần giải phóng hàng trước ra thành một bill khác. Bill mới được tạo ra sẽ được làm lệnh telex release như một bill bình thường.

Các chi phí phát sinh: Lúc này sẽ phát sinh chi phí liên quan đến việc khai lại manifest và có thể thêm phí chỉnh sửa bill (một số hãng tàu còn thu thêm phí phát hành lại bill).

Tốt nhất là shipper vẫn nên thuyết phục người nhận hàng thanh toán toàn bộ các container để không phải chỉnh bill. Còn nếu không tách bill cũng sẽ bị phát sinh lưu cont và phí cắm điện tại cảng đến.

Tùy vào từng trường hợp và cân nhắc chi phí phát sinh (giữa phí chỉnh bill và phí lưu cont, phí cắm điện) để hai bên quyết định có tách bill hay không nhé.
 

Thành viên trực tuyến

Top