Giải đáp Làm thế nào để quản lý dữ liệu trong back office

HRchannels

Member
Bài viết
205
Reaction score
0
Thuật ngữ "Back Office" (phòng làm việc phía sau) thường được sử dụng để mô tả các hoạt động và quy trình quản lý nội bộ của một doanh nghiệp hoặc tổ chức mà không có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hoặc công chúng. Back office thường chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ hỗ trợ và quản lý cơ bản để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
>>> Quan tâm: Đăng tin tuyển dụng miễn phí tại HRchannels

Nhiệm vụ chính của Back Office​

- Quản lý dữ liệu: Xử lý và lưu trữ dữ liệu, bao gồm thông tin khách hàng, tài chính, và các thông tin quan trọng khác.
- Quản lý tài chính: Bao gồm kế toán, thanh toán, và các nhiệm vụ tài chính khác liên quan đến quản lý nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.
- Quản lý nhân sự: Thực hiện các chức năng liên quan đến nhân sự như lương, chấm công, quản lý nhân viên, và các vấn đề liên quan đến nhân sự.
- Quản lý hệ thống và công nghệ thông tin: Bảo dưỡng và duy trì hạ tầng công nghệ thông tin của tổ chức, đảm bảo rằng các hệ thống hoạt động hiệu quả.
- Hỗ trợ khách hàng nội bộ: Cung cấp hỗ trợ cho các bộ phận khác của tổ chức mà có thể không trực tiếp liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.
>>> Tham khảo: Việc làm tại Hà Nội

Các vị trí của bộ phận Back Office​

- Nhân sự (Human Resources - HR):
Quản lý nhân sự và chính sách nhân sự.
Tuyển dụng và quản lý quá trình thử việc.
Xử lý các vấn đề liên quan đến lợi ích, bảo hiểm, và chính sách lao động.
- Kế toán (Accounting):
Theo dõi và ghi chép các giao dịch tài chính.
Chuẩn bị báo cáo tài chính.
Xử lý thanh toán và hạch toán.
- Quản lý dữ liệu (Data Management):
Bảo dưỡng cơ sở dữ liệu của tổ chức.
Xử lý và bảo quản dữ liệu khách hàng và thông tin nội bộ.
- Quản lý hệ thống và Công nghệ thông tin (IT Management):
Quản lý và duy trì hệ thống và cơ sở hạ tầng IT.
Hỗ trợ và giải quyết vấn đề kỹ thuật.
- Quản lý Rủi ro và Tuân thủ (Risk and Compliance Management):
Đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định và chính sách.
Đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Quản lý Dự án (Project Management):
Quản lý và giám sát các dự án nội bộ.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án.
- Hỗ trợ khách hàng nội bộ (Internal Customer Support):
Cung cấp hỗ trợ cho các bộ phận khác của tổ chức.
Giải quyết vấn đề và cung cấp giải pháp nội bộ.
------------------------------------

HRchannels - Headhunter - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp
Hotline: 08. 3636. 1080
Email: sales@hrchannels.com / job@hrchannels.com
Website: https://hrchannels.com/
Địa chỉ: Tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Nguồn ảnh: internet
 

Thành viên trực tuyến

Top