lê phí hải quan

Trần Xuân Trí

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Phí hải quan để đăng ký tờ khai thì mất 20.000 đồng/tờ khai

Còn về việc kê khai, nộp lệ phí hải quan

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo từng lần phát sinh trước khi thông quan, giải phòng hàng, phương tiện vận tải quá cảnh hoặc khi đề nghị cơ quan áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trường hợp đăng ký tờ khai nhiều lần trong tháng, người nộp phí, lệ phí đăng ký với tổ chức thu phí thực hiện nộp phí theo tháng.

Hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập chỉ thu phí, lệ phí 01 lần khi làm thủ tục nhập khẩu hoặc xuất khẩu; hàng gửi kho ngoại quan chi thu phí làm thủ tục hải quan môt lần khi làm thủ tục nhập kho, khi xuất kho không thu. Đối với hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh chỉ thực hiện thu lệ phí tờ khai một lầm khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu nhập, không thu lệ phí khi làm thủ tục xuất cảnh.

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí và lệ phí bằng tiền mặt hoặc ck vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu tại ngân hàng thương mại.
 

Biing Biing

New member
Bài viết
14
Reaction score
1
Phí hải quan để đăng ký tờ khai thì mất 20.000 đồng/tờ khai

Còn về việc kê khai, nộp lệ phí hải quan

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo từng lần phát sinh trước khi thông quan, giải phòng hàng, phương tiện vận tải quá cảnh hoặc khi đề nghị cơ quan áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trường hợp đăng ký tờ khai nhiều lần trong tháng, người nộp phí, lệ phí đăng ký với tổ chức thu phí thực hiện nộp phí theo tháng.

Hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập chỉ thu phí, lệ phí 01 lần khi làm thủ tục nhập khẩu hoặc xuất khẩu; hàng gửi kho ngoại quan chi thu phí làm thủ tục hải quan môt lần khi làm thủ tục nhập kho, khi xuất kho không thu. Đối với hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh chỉ thực hiện thu lệ phí tờ khai một lầm khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu nhập, không thu lệ phí khi làm thủ tục xuất cảnh.

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí và lệ phí bằng tiền mặt hoặc ck vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu tại ngân hàng thương mại.
Chào Anh..Anh cho em hỏi cách tra cứu số tờ khai cần đóng ở đâu vậy Anh..vì khi em tra trên HQVN ngay phần tra cứu nợ thuế thì không coi được là có bao nhiêu tờ khai mình cần đóng..Anh có biết cách nào tra cứu không..giúp em với..em cám ơn nhiều ạ.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top