Lợi thế của sinh viên mới ra trường là gì

#6
Sinh viên mới ra trường thì có tuổi trẻ nè, còn chưa biết gì nên có thể đào tạo lại từ đầu, họ vừa mới ra trường và đang có nhiệt huyết nên có thể dễ dạy, dễ tiếp thu, dễ sai bảo, đòi hỏi mức lương thấp hơn nè. Mình thấy bây giờ nhiều bạn năng nổ lắm nên nahf tuyển dụng rất thích kiểu như họ có thể mở rộng các mối quan hệ xã hội, giao tiếp cũng lưu loát hơn.