Chia sẻ LOCAL CHARGE - Các loại phí địa phương được thu trên một lô hàng

susan

New member
Bài viết
14
Reaction score
1
Lưu nội dung dễ dàng hơn tại đây: Local Charge

1. Local charge là gì? - 本地费 (Běndì fèi)
Local charges là phí địa phương được trả tại cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng. Ngoài cước biển (Ocean Freight) Các hãng tàu/ Forwarder sẽ thu thêm chi phí này để chi trả chi phí làm hàng, xếp dỡ hàng hóa ở cảng tại 2 đầu nước xuất và nhập khẩu.
2. Các loại phí local charge
?. ???́ ??? (???????? ???????? ??????)
装卸费 (????̄?????̀ ??̀?) - ???̣ ???́ ??̂́? ??̛̃ ??̣? ??̉??
Là khoản phí thu trên mỗi container để chi trả cho các hoạt động làm hàng tại cảng, như: xếp dỡ, tập kết container từ CY ra cầu tàu… Thực chất, chi phí này phát sinh tại cảng xếp hoặc dỡ hàng, cảng sẽ thu hãng tàu, hãng tàu sau đó thu lại từ chủ hàng (người gửi và người nhận hàng).
?. ???́ ?/? (???????? ????? ???)
换单费 (???̀? ??̄? ??̀?)- ???́ ??̣̂?? ???? ??̀??
Khi có một lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam, sau khi nhận được thông báo hàng đến thì để lấy được hàng người nhận hàng phải đến Hãng tàu / Forwarder để lấy lệnh giao hàng (D/O), mang ra ngoài cảng xuất trình cho kho (hàng lẻ) / làm phiếu EIR (hàng container FCL) thì mới lấy được hàng. Phí này chi trả cho việc phát hành lệnh giao hàng.
?. ???́ ???????? (???????? ???)
操作费 (??̄????̀ ??̀?)
Phí này là phí chi trả cho Forwarder để họ hỗ trợ chủ hàng giao dịch với hãng tàu, với đại lý ở nước ngoài, đại diện cho đại lý ở nước ngoài tại Việt Nam thực hiện một số công việc như khai báo manifest với cơ quan hải quan, phát hành vận đơn, lệnh giao hàng cũng như các giấy tờ liên quan…
?. ???́ ??? (???????? ???????? ?????? ???)
美国海关传输费 (??̌????́ ??̌????̄? ????́????̄ ??̀?)
???́ ??? ???̉ ??? ??̣̂ ???̂́?? ???? ??́? ???̂̉? ???́? ??̀?? ??́? ??̣̂? ?????̂̉?
Là loại phí phải trả cho hệ thống khai báo kiểm soát hàng hóa vận chuyển do hải quan Mỹ, Canada và một số nước khác yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu để chở đến USA, Canada…
?. ???́ ??? ??̛?̛?? ??̛̣ ???̛ ???́ ??? (?́? ??̣?? ??? ???̂? ?́).
?. ???́ ?/? (???? ?? ?????? ???)- 提单费 (??́??̄? ??̀?)
???́ ??? (?????? ???? ???)
空运提单费 (??̄????̀? ??́??̄? ??̀?)
???́ ???̛́?? ??̛̀ (????????????? ???)
文件处理费 (??́????̀? ???̌??̌ ??̀?)
Tương tự như phí D/O nhưng mỗi khi có một lô hàng xuất khẩu thì các Hãng tàu / Forwarder phải phát hành Bill of Lading (vận đơn đường biển) hoặc Airway Bill (vận đơn đường không).
?. ???́ ??? (????????? ??????? ??????? ???)
场站费 (???̌?? ???̀? ??̀?)
Mỗi khi có một lô hàng lẻ xuất / nhập khẩu thì các công ty Consol / Forwarder phải dỡ hàng hóa từ container đưa vào kho hoặc ngược lại và họ thu phí CFS.
?. ???́ ???̉?? ??̛̉? ?/? (????????? ???)
改单费 (??̌? ??̄? ??̀?)
Khi phát hành một bộ B/L cho shipper, sau khi shipper lấy về hoặc do một nguyên nhân nào đó cần chỉnh sửa một số chi tiết trên B/L khi đã quá thời hạn được cho phép sửa thì các hãng tàu / forwarder sẽ thu thêm phí chỉnh sửa.
?. ???́ ??? (???? ?????? ?????????)
旺季附加费 (??̀????̀ ??̀???̄ ??̀?)
???̣ ???́ ??̀? ??? đ??̂̉?.
Phụ phí này thường được các hãng tàu áp dụng trong mùa cao điểm từ tháng tám đến tháng mười, khi có sự tăng mạnh về nhu cầu vận chuyển hàng hóa thành phẩm để chuẩn bị hàng cho mùa Giáng sinh và Ngày lễ tạ ơn tại thị trường Mỹ và châu Âu.
??. ???́ ??? (??? ?????? ?????????):
低硫附加费 (??̄ ???́ ??̀???̄ ??̀?)
???̣ ???́ ???̉? ???̉? ??̛? ???̀??
Đây là phí giúp giảm tác động xấu từ các hoạt động vận tải. Phí LSS được các hãng tàu thu theo hóa đơn hoặc công dồn vào cước vận chuyển.
?
Một số tên gọi khác mà các hãng tàu sẽ áp dụng:
▪️
???̣ ???́ ????̂? ???̣̂? ????: ????? ???? ????????? (???)
清洁能源费 (??̄?????́ ??́?????́? ??̀?)
▪️
???̣ ???́ ??? ??̛̣? ???̂̉? ???́? ???́ ???̉?: ?????? ?????? ?????? (???)
出口信貸機構 (???̄??̌? ??̀???̀? ??̄??̀?)
▪️
???̣ ???́ ????̂? ???̣̂? ??̛? ???̀?? ???̂́?: ??? ?????? ???? (???)
低硫燃料附加費 (??̄ ???́ ??́????̀? ??̀???̄ ??̀?)
??. ???́ ??? (?????? ?????????? ??????)
燃油附加费 (??́???́? ??̀???̄ ??̀?)
???̣ ???́ ???̂́? đ?̣̂?? ???́ ????̂? ???̣̂?
Khoản phụ phí (ngoài cước biển) hãng tàu thu từ chủ hàng để bù đắp chi phí phát sinh do biến động giá nhiên liệu. Tương đương với thuật ngữ FAF (Fuel Adjustment Factor)
??. ???́ ??? (???????? ?????????? ??????)
币值附加费(??̀???́ ??̀???̄ ??̀?)
???̣ ???́ ???̂́? đ?̣̂?? ??̉ ???́ ????̣? ??̣̂
Khoản phụ phí cước biển hãng tàu thu từ chủ hàng để bù đắp chi phí phát sinh do biến động tỷ giá ngoại tệ.
??. ???́ ??? (????????? ????????? ??????) hay “Equipment Imbalance Surcharge”
集装箱失衡附加费 (??́????̄?????̄?? ???̄??́?? ??̀???̄ ??̀?)
???̣ ???́ ??̂́? ??̂? đ?̂́? ??̉ ????????? ??? ??̀? ??̣? ??̀ ???́ ???̣ ???̣̂? ??̀?? ???̣̂?
(???̣ ???́ ?????̂̉? ??̉ ????????? ??̂̃??)
Đây là một loại phụ phí cước biển mà các hãng tàu thu để bù đắp chi phí phát sinh từ việc điều chuyển một lượng lớn container rỗng từ nơi thừa đến nơi thiếu.
??. ???́ ??̣̂ ???? ????????? (???????? ???)
洗舱费 (??̌ ??̄?? ??̀?)
Phí này chi trả cho hãng tàu về việc vệ sinh vỏ container sau mỗi lần xếp dỡ hàng để đảm bảo container trong tình trạng tốt đáp ứng cho việc đóng hàng của chủ hàng cho các lô hàng khác.
 

Thành viên trực tuyến

Top