Lựa chọn hình thức nhập khẩu

Trương Vũ Chí

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Lựa chọn hình thức nhập khẩu
1.Nhập khẩu trực tiếp
Nhập khẩu trực tiếp là phương thức nhập khẩu mà nhà nhập khẩu giao dịch trực tiếp với nhà xuất khẩu để đàm phán ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trở thành chủ thể của giao dịch này
Hoạt động này phải tuân thủ những quy định về pháp luật như quyền thương nhân, hàng hóa được phép nhập khẩu,thực hiện đúng quy định về thông quan nhập khẩu, quy định về chất lượng hàng hóa hay kiểm dịch, vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường
Nhà nhập khẩu đứng tên trên hợp đồng mua bán và tự tổ chức thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm như đã quy định trong hợp đồng. Giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng nhập khẩu có thể bao gồm những bước cơ bản sau:
-Hỏi hàng
-Đặt hàng
-Hoàn giá
-Chấp nhận đơn hàng
Xác nhận
Hình thức của hợp đồng nhập khẩu thường ở dạng văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương. Các hợp đồng này có thể là một văn bản hay nhiều văn bản
2.Nhập khẩu gián tiếp
Trong nhập khẩu do nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho doanh nghiệp không thể có mối liên hệ trực tiếp với thị trường, bạn hàng do vậy họ sử dụng các hình thức nhập khẩu gián tiếp qua người thứ ba
Những nguyên nhân gặp phải trong kinh doanh thường là do tính chất hàng hóa, do không am hiểu thị trường, không có thời gian nghiên cứu thâm nhập thị trường, do các quy định của pháp luật
3.Nhập khẩu tại chỗ
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa do thương nhân trong nước xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng theo chỉ định của thường nhân nước ngoài hàng hóa đó được giao cho thương nhân trong nước khác cùng lãnh thổ. Như vậy, trong hoạt động này có sự tham gia của ba chủ thể là người xuất khẩu tại chỗ, người nhập khẩu tại chỗ và thương nhân nước ngoài. theo đó, nguwoif xuất khẩu tại chỗ là người bán hàng cho thương nhân nước ngoài nhưng được chỉ định giao hàng trong nước. Người nhập khẩu tại chỗ là người mua hàng của thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng tại Việt Nam từ người xuất khẩu tại chỗ
Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ thường là sản phẩm, nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu hay gia công. Hoạt động này thường nhận được ưu đãi về thuế và hải quan
Để thực hiện nhập khẩu tại chỗ cần có hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hoặc hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài. Hợp đồng này độc lập với hợp đồng bán hàng của nhà xuất khẩu tại chỗ. Qúa trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại chỗ được tiến hành tuân thủ những quy định pháp luật của nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ.
Nhập khẩu tại chỗ sẽ góp phần tiết kiệm các chi phí vận chuyển và giao nhận hàng hóa, đồng thời đáp ứng được thời gian giao hàng phục vụ quá trình sản xuất
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top