Luật quốc gia vượt lên trên thông lệ và tập quán quốc tế

Phi yến lê

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Luật quốc gia vượt lên trên thông lệ và tập quán quốc tế

Vào 9/1994, tòa án Trung Quốc đã phạt khá nặng nhà xuất khẩu nước ngoài, vì đã giả mạo chứng từ để thanh toán tại Ngân hàng phát hành Trung Quốc. Người xuất khẩu đã giao thiếu 60,01 tấn trong tổng số 9.687,07 tấn thép xây dựng, nhưng người hưởng đã tự lập vận đơn nhằm tạo ra xuất trình phù hợp. Do vi phạm pháp luật, Tòa đã ra lệnh bán đấu giá toàn bộ hàng hóa trị giá 2.637.875,04 USD và quyết định thứ tự thanh toán như sau:

- Chi trả án phí

- Bồi thường thiệt hại cho nhà nhập khẩu Trung Quốc: 1,2 triệu USD

- Số còn lại trả cho người xuất khẩu.

Trong vụ án này, Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ là hoàn hảo và đã chấp nhận thanh toán. Chiều theo UCP, thì trách nhiệm đương nhiên của Ngân hàng phát hành là phải thanh toán vô điều kiện cho người thụ hưởng. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án đã vượt lên trên UCP về mặt pháp lý.

Luật quốc gia vượt lên trên thông lệ và tập quán quốc tế

Một công ty xuất khẩu Việt Nam bán hàng cho nhà Nhập khẩu Pháp thanh toán bằng L/C do ngân hàng Pháp phát hành. Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ hoàn hảo và đã điện chấp nhận thanh toán. Trước khi thanh toán cho người hưởng, Ngân hàng phát hành đã được lệnh của tòa án Pháp găm giữ toàn bộ số tiền của L/C để giải quyết nợ của công ty xuất khẩu Việt Nam với một khách hàng khác. Theo đơn kiện của chủ nợ tại tòa, Ngân hàng Việt Nam giải thích rằng mình đã chiết khấu bộ chứng từ theo ủy quyền của Ngân hàng phát hành, do vậy số tiền trên là của Ngân hàng chiết khấu. Ngân hàng phát hành trả lời họ không thể làm khác vì đây là phán quyết của tòa án quốc gia.

Vấn đề đặt ra:
Nếu suy diễn một chút ta phát hiện ra một câu hỏi mà chưa có câu trả lời, đó là: Nếu ngân hàng Việt Nam với vai trò là Ngân hàng xác nhận, nghĩa là đã chiết khấu bộ chứng từ miễn truy đòi, thì tòa sẽ xử ra sao?

Luật quốc gia vượt lên trên thông lệ và tập quán quốc tế

Người bán giao hàng không đúng hợp đồng, trong khi Ngân hàng được chỉ định đã chiết khấu bộ chứng từ hoàn hảo (hay hối phiếu) và đã được Ngân hàng phát hành chấp nhận thanh toán, nhưng tòa án địa phương lại ra phán quyết yêu cầu Ngân hàng phát hành phải đình chỉ thanh toán, nên đã gây tổn thất cho Ngân hàng chiết khấu? Vậy quan điểm giải quyết? học logistics ở đâu

Trả lời:

Tòa án quyết định mọi vấn đề trên cơ sở luật pháp quốc gia. Nếu có sự khác nhau giữa UCP và luật quốc gia thì quyết định của tòa án có thể vượt lên trên UCP.
 

Thành viên trực tuyến

Top