Lưu ý về hình thức bán hàng theo chuỗi - String Sales

Đỗ hồng đăng

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Ngày nay, giao thương quốc tế phát triển mạnh mẽ theo đó, các phương thức buôn bán cũng phát triển đa dạng và phong phú. Một phương thức buôn bán đang ngày càng được quan tâm phát triển đó là bán hàng theo chuỗi. Bán hàng theo chuỗi là việc hàng hóa được bán nhiều lần trong quá trình vận chuyển theo một "chuỗi". Khi bán hàng theo chuỗi diễn ra, người bán ở giữa chuỗi không phải gửi, vì hàng đã được gửi bởi người bán đầu tiên trong chuỗi. Do đó, người bán ở giữa chuỗi thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người mua không phải bằng việc gửi hàng mà bằng việc "mua" hàng đã được gửi. Nhằm mục đích làm rõ vấn đề này, incoterms 2010 đưa thêm nghĩa vụ "mua" hàng đã được gửi như một phương án thay thế cho nghĩa vụ gửi hàng.

Người bán ----> Người bán đầu tiên gửi hàng khóa học quản trị hành chính nhân sự
đến
người bán A ------> Mua bán đã được gửi
đến
Người bán B --------> Mua hàng đã được gửi
đến
Người mua ----------> Người mua cuối cùng

Kể từ khi Incoterms được ICC ban hành năm 1936, chuẩn mực về hợp đồng mang tính toàn cầu này thường xuyên được cập nhật để bắt kịp với nhịp độ phát triển của thương mại quốc tế. Ngày nay, Incoterms 2010 đã được đề cập đến sự xuất hiện ngày càng nhiều khu vực miễn thủ tục hải quan, sử dụng thông tin điện tử trong kinh doanh, mối quan tâm ngày càng cao về an ninh trong chu chuyển hàng hóa và những thay đổi về thực tiễn vận tải; đồng thời cập nhật và củng cố những điều kiện "giao hàng", giảm số điều kiện thương mại từ 13 xuống 11, và trình bày nội dung một cách đơn giản và rõ ràng hơn. Incoterms 2010 cũng là bản điều kiện thương mại đầu tiên đề cập tới cả người mua và người bán một cách hoàn toàn bình đẳng. bài tập về nguyên lý kế toán

Lời văn dùng trong Incoterms 2010 bản thân nó có thể tự thể giải thích được nội dung của từng quy tắc. Tuy nhiên, vì phiên bản chính thức là bằng tiếng anh, nên đòi hỏi người sử dụng phải có một trình độ Anh ngữ nhất định về thương mại, vận tải, bảo hiểm, tài chính và ngân hàng thì có như vậy mới tránh được những rủi ro đáng tiếc xảy ra.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top