LVC là gì?

Hà Tương

New member
#6
Thế so cái này với RVC ngoài cái công thức mình có thể phân biệt theo cái gì khác nữa không? và chúng được áp dụng trong trường hợp nào vậy mấy bạn?
 
#7
Vẫn không hiểu lắm, thấy viết LVC là hàm lượng giá trị nội địa vậy túm lại nó là cái gì? Nó thể hiện cho hoạt động gì trong xuất nhập khẩu, sử dụng trong trường hợp nào và có ý nghĩa gì không?