LVC là gì?

Hà Tương

New member
#6
Thế so cái này với RVC ngoài cái công thức mình có thể phân biệt theo cái gì khác nữa không? và chúng được áp dụng trong trường hợp nào vậy mấy bạn?
 
#7
Vẫn không hiểu lắm, thấy viết LVC là hàm lượng giá trị nội địa vậy túm lại nó là cái gì? Nó thể hiện cho hoạt động gì trong xuất nhập khẩu, sử dụng trong trường hợp nào và có ý nghĩa gì không?
 
#10
Xin hỏi, mình thấy trong công thức có sự xuất hiện của điều kiện FOB, ở đây là chỉ áp dụng với điều kiện FOB, nếu đáp ứng với các điều kiện khác thì có sử dụng theo công thức như thế này không? Và không thì áp dụng thế nào? Nhờ giúp đỡ ạ
 
#11
Có thể cho mình biết LVC sử dụng trong trường hợp nào và áp dụng như thế nào không?
Thế so cái này với RVC ngoài cái công thức mình có thể phân biệt theo cái gì khác nữa không? và chúng được áp dụng trong trường hợp nào vậy mấy bạn?
Thuật ngữ RVC và LVC là tiêu chí xem xét xuất xứ hàng hóa.

RVC nghĩa là hàm lượng giá trị khu vực của hàng hóa tính theo công thức và không nhỏ hơn tỷ lệ phần trăm quy định và công đoạn sản xuất cuối cùng được thực hiện tại một nước thành viên.

LVC (XX)% nghĩa là hàng hóa phải đạt tỷ lệ giá trị gia tăng không dưới XX phần trăm (%) theo 2 công thức tính dưới đây:

1574154639218.png
nếu muốn hiểu hơn thì coi https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/thuat-ngu-tieu-chi-xuat-xu-tren-c-o.html