Mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu tại kho, bãi

Phan Minh Tiến

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Cty mình có trụ sở chính tại Hà Nội. Chi nhánh, nhà máy sản xuất tại Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định. Chi nhánh, kho bảo quản hàng hóa XNK tại Ngô Quyền, Hải Phòng.
bên mình đã và đang làm hàng gia công và SXXK, tờ khai XNK mở tại Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng. Và đã được cấp 01 “Mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu tại kho, bãi của doanh nghiệp” là 03PAZ07 tại địa chỉ số Lê Lai, phường máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
do nhu cầu sản xuất và yêu cầu của khách hàng Cty mình mong muốn được đăng ký thêm 01 “Mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu tại kho, bãi của doanh nghiệp” nữa, tại nhà máy sản xuất ở Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định.
Nhưng mình vẫn chưa rõ có được phép đăng ký thêm “Mã kho” không, thủ tục đăng ký như thế nào.
Nhà mình ai làm trường hợp này rồi hay có kinh nghiệm chia sẻ mình với ạ. Mình cảm ơn.
 
Cty mình có trụ sở chính tại Hà Nội. Chi nhánh, nhà máy sản xuất tại Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định. Chi nhánh, kho bảo quản hàng hóa XNK tại Ngô Quyền, Hải Phòng.
bên mình đã và đang làm hàng gia công và SXXK, tờ khai XNK mở tại Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng. Và đã được cấp 01 “Mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu tại kho, bãi của doanh nghiệp” là 03PAZ07 tại địa chỉ số Lê Lai, phường máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
do nhu cầu sản xuất và yêu cầu của khách hàng Cty mình mong muốn được đăng ký thêm 01 “Mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu tại kho, bãi của doanh nghiệp” nữa, tại nhà máy sản xuất ở Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định.
Nhưng mình vẫn chưa rõ có được phép đăng ký thêm “Mã kho” không, thủ tục đăng ký như thế nào.
Nhà mình ai làm trường hợp này rồi hay có kinh nghiệm chia sẻ mình với ạ. Mình cảm ơn.
không cần phải cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu mới mà sử dụng mã dùng chung của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để khai báo nhé bạn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top