Mã định danh lệnh sản xuất của Định mức sản phẩm

Đoàn Duyên

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
M thấy các bạn đang vướng một số vấn đề trong quá trình truyền bcqt và định mức thực tế, mình tổng hợp và thông tin thêm về các nội dung này dưới đây, các bạn tham khảo và thực hiện nhé.
1, Về chỉ tiêu Mã định danh lệnh sản xuất của Định mức sản phẩm:
- Mã định danh lệnh sản xuất (mđdlsx) là một chỉ tiêu thông tin phải nhập trên bảng định mức thực tế, dùng để định danh cho định mức sản phẩm thuộc lệnh sản xuất cụ thể nào đó.
Nếu năm tài chính tiếp theo sản phẩm này có sự thay đổi về định mức chi tiết (tăng hoặc giảm) thì doanh nghiệp khai báo định mức thay đổi theo mđdlsx mới để phân biệt với định mức ban đầu. Nói nôm na mđdlsx có vai trò để phân biệt định mức của hai hoặc nhiều định mức khác nhau của cùng một sản phẩm theo từng giai đoạn năm tài chính khác nhau.
- Định mức của một sản phẩm gồm bộ key có 2 thông tin: Mã sản phẩm + Mã định danh lệnh sản xuất. Như vậy một mđdlsx có thể dùng trên nhiều sản phẩm (một lsx có nhiều sản phẩm), một sản phẩm có thể có nhiều mđdlsx theo giai đoạn năm tài chính
- Có doanh nghiệp nói không sử dụng lệnh sản xuất (hoặc không có thông tin mđdlsx) thì đơn giản nhất là sử dụng luôn mã sản phẩm để nhập vào chỉ tiêu mđdlsx hoặc nhập thông tin nào đó cho dễ quản lý cho doanh nghiệp mình.
2, Về việc trước đây DN đã nhập định mức vào phần mềm rồi giờ truyền lên hệ thống yêu cầu phải nhập mđdlsx: nguyên tắc là phải nhập chỉ tiêu mđdlsx này vào thì hệ thống hq mới tiếp nhận, cách xử lý như sau:
- C1: Vào từng định mức nhập bổ sung thông tin mđdlsx vào cho đủ điều kiện.
- C2: Trên ECUS hỗ trợ chức năng cập nhật mđdlsx từ excel dựa theo Mã SP. Vào menu Tiện ích > Cập nhật mã HS cho danh mục > chọn Loại hàng là sản phẩm rồi dùng file excel có mã sp và mđdlsx để cập nhật vào (cách đơn giản là bạn xuất danh mục sp từ ecus ra rồi thêm cột mđdlsx vào).
 

Tạ Thị Lan

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mã loại hình xuất khẩu quy định ở đâu nhỉ, hoặc có thể tra ở đâu, doanh nghiệp thuộc danh mục hàng gia công nhưng hơi đặc thù
 

Đỗ Lê Anh

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Mã loại hình xuất khẩu quy định ở đâu nhỉ, hoặc có thể tra ở đâu, doanh nghiệp thuộc danh mục hàng gia công nhưng hơi đặc thù
Mã loại hình khác với mã định danh mà bạn
Mã loại hình là cái tổng quát, xác định đến doanh nghiệp bạn thuộc loại hình sản xuất xuất khẩu, gia công,.... quyết định đến nhiều thông tin khác trên tờ khai, đặc biệt là thuế
Còn mã định danh chỉ một phần nhỏ trong tờ khai mà thôi
 

Thành viên trực tuyến

Top