Tuyển dụng Mẫu CV song ngữ Anh Việt

HRchannels

Member
Bài viết
207
Reaction score
0
Hướng dẫn viết CV song ngữ Anh Việt bạn có thể thử. Vừa tăng giá trị, năng lực bản thân, vừa được nhà tuyển dụng để ý đến bạn

Bố cục CV song ngữ​

Việc có một CV song ngữ, tức là một CV được viết bằng hai ngôn ngữ khác nhau, có thể giúp bạn nổi bật và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Dưới đây là một bố cục CV song ngữ cơ bản:

 1. Thông tin cá nhân:
  • Tên đầy đủ: [Tên của bạn]
  • Địa chỉ: [Địa chỉ của bạn]
  • Số điện thoại: [Số điện thoại liên lạc]
  • Email: [Địa chỉ email]
 2. Tóm tắt bản thân:
  • Ngôn ngữ 1: Tóm tắt bản thân, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn của bạn bằng ngôn ngữ thứ nhất.
  • Ngôn ngữ 2: Tóm tắt bản thân, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn của bạn bằng ngôn ngữ thứ hai.
 3. Kỹ năng:
  • Ngôn ngữ 1: Liệt kê các kỹ năng chuyên môn của bạn bằng ngôn ngữ thứ nhất.
  • Ngôn ngữ 2: Liệt kê các kỹ năng chuyên môn của bạn bằng ngôn ngữ thứ hai.
 4. Kinh nghiệm làm việc:
  • Ngôn ngữ 1: Liệt kê các công việc trước đây, thực tập và kinh nghiệm làm việc liên quan bằng ngôn ngữ thứ nhất.
  • Ngôn ngữ 2: Liệt kê các công việc trước đây, thực tập và kinh nghiệm làm việc liên quan bằng ngôn ngữ thứ hai.
 5. Học vấn:
  • Ngôn ngữ 1: Liệt kê thông tin về trình độ học vấn của bạn bằng ngôn ngữ thứ nhất.
  • Ngôn ngữ 2: Liệt kê thông tin về trình độ học vấn của bạn bằng ngôn ngữ thứ hai.
 6. Hoạt động xã hội và giải thưởng:
  • Ngôn ngữ 1: Liệt kê các hoạt động xã hội, tổ chức tham gia và giải thưởng bạn đã đạt được bằng ngôn ngữ thứ nhất.
  • Ngôn ngữ 2: Liệt kê các hoạt động xã hội, tổ chức tham gia và giải thưởng bạn đã đạt được bằng ngôn ngữ thứ hai.
>>> Xem thêm: Tuyển dụng nhân sự cấp cao lương hấp dẫn

Tiêu chuẩn mẫu CV song ngữ Anh Việt​

Dưới đây là một mẫu CV song ngữ Anh-Việt theo tiêu chuẩn:

THÔNG TIN CÁ NHÂN
PERSONAL INFORMATION:

Tên: [Họ và Tên của bạn]
Địa chỉ: [Địa chỉ của bạn]
Số điện thoại: [Số điện thoại liên lạc]
Email: [Địa chỉ email]

TÓM TẮT BẢN THÂN
SUMMARY:

Ngôn ngữ 1: [Tóm tắt bản thân, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn của bạn bằng ngôn ngữ thứ nhất.]
Ngôn ngữ 2: [Tóm tắt bản thân, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn của bạn bằng ngôn ngữ thứ hai.]

KỸ NĂNG
SKILLS:

Ngôn ngữ 1:

 • Kỹ năng 1
 • Kỹ năng 2
 • Kỹ năng 3
Ngôn ngữ 2:

 • Kỹ năng 1
 • Kỹ năng 2
 • Kỹ năng 3
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
WORK EXPERIENCE:

Ngôn ngữ 1:

Công việc 1: [Tên công việc] tại [Tên công ty] (Thời gian)
 • Mô tả công việc: [Mô tả chi tiết về công việc, nhiệm vụ và thành tựu đạt được.]
Ngôn ngữ 2:

Công việc 1: [Tên công việc] tại [Tên công ty] (Thời gian)
 • Mô tả công việc: [Mô tả chi tiết về công việc, nhiệm vụ và thành tựu đạt được.]
HỌC VẤN
EDUCATION:

Ngôn ngữ 1:

 • Tên bằng cấp: [Tên bằng cấp] tại [Tên trường] (Thời gian)
 • Chuyên ngành: [Chuyên ngành]
Ngôn ngữ 2:

 • Tên bằng cấp: [Tên bằng cấp] tại [Tên trường] (Thời gian)
 • Chuyên ngành: [Chuyên ngành]
>>> Quan tâm: Việc làm tiếng Nhật tại HRchannels
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top