Miễn trừ đối với ngân hàng chỉ thị

Phượng Trung

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Giao dịch L/C bao gồm những hành động của một bên trên cơ sở chỉ thị của một bên khác. Bên ra chỉ thị sẽ được miễn trách nếu chỉ thị của mình không được thực hiện trên cơ sở những quy tắc như sau:
- Ngân hàng sử dụng các dịch vụ của một hay nhiều ngân hàng khác nhằm mục đích thực hiện các chỉ thị của người mở, do đo, chi phí và rủi ro phát sinh thuộc về người mở.

- Ngân hàng không chịu trách nhiệm về việc các chi phí mà họ truyền đi nhưng không được thực hiện ngay cả khi ngân hàng này đề nghị chọn ngân hàng làm dịch vụ
- Về chi phí
+ Bên ra chỉ thị cho một bên khác thực hiện các dịch vụ phải chịu mọi chi phí, bao gồm hoa hồng, phí và lệ phí hoặc các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc thực hiện các chỉ thị của mình

+ Khi L/C quy định các chi phí như vậy do như vậy do một bên khác (không phải bên ra chỉ thị) gánh chịu và các chi phí này không thể thu hồi, thì bên ra chỉ thị vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán cuối cùng.

- Người mở bị phải bồi thường cho ngân hàng về những nghĩa vụ và trách nhiệm theo tập quán và luật pháp nước ngoài quy định
 

Thành viên trực tuyến

Top