Mình có tình huống nhờ mn giải đáp hộ

Nhật

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
:oops::oops::oops:Tình huống thế này:
L/c yêu cầu chứng từ vận tải đa phương thức và quy điịnh cấm chuyển tải, người thụ hưởng xuất trình chứng từ vận tải gồm 2 phương thức xe tải và tàu hoả và có ghi chú là đã chuyển tải..
Vậy trường hợp này người thụ hưởng có nhận được tiền không.:unsure::unsure::unsure::unsure:
 

Kim Liêm

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Thì mình thực hiện theo người ta rồi chả nhẽ không nhận được tiền à bạn
 

Cạn lời

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Thấy trong ISBP 745 có quy định đấy, điều D21
Trích dẫn cho nè: " Trong vận tải đa phương thức thì chuyển tải sẽ xảy ra. Chuyển tải là việc dỡ hàng xuống rồi lại xếp hàng lên từ một phương tiện vận tải này sang một phương tiện vận tải khác (cùng hoặc khác phương thức vận tải) trong quá trình chuyên chở hàng hoá từ nơi nhận hàng, gửi hàng hoặc nhận hàng để chở, cảng xếp hàng hoặc sân bay khởi hàng tới nơi đích cuối cùng, cảng dỡ hàng hoặc sân bay đích danh quy định trong tín dụng".

Nghĩa là, cho dù cấm chuyển tải, nhưng vì l/c yêu cầu xuất trình chứng từ vận tải đa phương thức, mà trong vận tải đa phương thức thì chuyển tải xảy ra là đương nhiên. Do đó, khi người thụ hưởng xuất trình chứng từ vận tải trên đó thể hiện hai phương thức vận tải là xe tải và tàu hoả là hợp lệ, nên lấy được tiền.
 

Thành viên trực tuyến

Top