Help Mọi người cho mình hỏi những rủi ro khi giao nhận hàng hóa chất tại kho, cảng biển?

Bài viết
25
Reaction score
0
Mọi người cho mình hỏi mức rủi ro khi giao nhận hàng "hóa chất" tại kho/cảng, vận chuyển hàng bằng phương tiện xe tải, xe container, sà lan, tàu biển?.
⚓️
?
?

Trân trọng!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top