Mọi người tu vấn giúp với ạ

Khôi Nguyễn

New member
Bài viết
3
Reaction score
5
Mình co làm vận đơn hàng không mà không nêu tên người chuyên chở ở mặt trước nhưng được ghi ở mặt sau thì có được chấp nhận không?????? ai biết thông tin này không?
 

Hữu Huy

New member
Bài viết
5
Reaction score
4
Theo mình được biết là có nhé:
Tại điều 6(a) UCP600 quy định: "một chứng từ vận tải hàng không, cho dù có tên như thế nào, phải thể hiện: (i) chỉ rõ tên người chuyên chở và được ký bởi..."
Như vậy, theo quy tắc UCP600, thì tên người chuyên chở không được quy định cụ thể là phải được thể hiện ở mặt trước và mặt sau tờ vận đơn. Do đó, nếu tên người chuyên chở được thể hiện rõ ràng ở mặt sau thì không thể mà vận đơn bị từ chối được.
 

Thành viên trực tuyến

Top