Một Ngân hàng được chỉ định nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp thì có được từ chối thanh toán hay chiết khấu

Thành viên trực tuyến

Top