Một số câu hỏi ôn tập về Incoterms 2010

Bạch Bân

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
1. Incoterms là gì? Quá trình hình thành và phát triển của Incoterms 2010?

2. Nội dung của Incoterms đề cập đến những vấn đề gì?

3. Những lưu ý khi sử dụng Incoterms?

4. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện EXW.

5. Trình bày trách nhiệm người mua trong điều kiện EXW. khóa học logistics

6. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện FAS.

7.Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện FOB

8. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện FCA

9. So sánh trách nhiệm người bán theo điều kiện FOB và FCA

10. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện CFR

11. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện CIF tin học văn phòng excel

12. So sánh trách nhiệm người bán theo điều kiện FOB và CIF

13. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện CIP

14. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện CPT

15. So sánh trách nhiệm người bán theo điều kiện CIF và CIP

16. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện DAT

17. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện DAP

18. Trình bày trách nhiệm người bán trong điều kiện DDP

19. Tiêu chí lựa chọn điều kiện FOB hay CIF khi xuất hay nhập khẩu hàng hóa?

20. Tiêu chí lựa chọn điều kiện FOB hay FCA khi xuất hay nhập khẩu hàng hóa?

21. Tiêu chí lựa chọn điều kiện CIP hay CIF khi xuất hay nhập khẩu hàng hóa?

22. So sánh trách nhiệm người bán theo điều kiện DAP và DDP

23. So sánh trách nhiệm người bán theo điều kiện DAT và DDP

24. So sánh trách nhiệm người bán theo điều kiện DAP và DAT

Mình đang ôn thi nên cập nhật mấy câu hỏi học xuất nhập khẩu lên đây cho mọi người cùng ôn tập
 
Một số câu hỏi khác

1. Tại sao việc phân loại phương thức thanh toán quốc tế lại không thống nhất? Theo bạn cách phân loại nào là căn bản?
học về xuất nhập khẩu
2. Hãy chỉ ra địa điểm giao hàng "Shipment point" thuộc nhóm E, F, C và D trong Incoterms 2010

3. Hãy chỉ ra các quy tắc của Incoterms 2010 áp dụng đươck cho:
a/Mọi phương thức vận tải kỹ năng mềm là gì
b/ Vận tải thủy nội địa
c/Vận tải biển
d/ Vận tải biển và thủy nội địa

4. Theo quy tắc CIP hay CIF Incoterms 2010, thì người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa cho người mua. Vậy, tại sao người mua vẫn có thể yêu cầu người bán cung cấp những thông tin như tên hàng, bao bì, ngày giao hàng, tên phương tiện vận tải, ngày khởi hành,... để khai báo với công ty bảo hiểm để người mua mua bảo hiểm?

5. Người mua hay người bán chịu trách nhiệm thuê tàu theo các quy tắc FAS và FOB trong Incoterms 2010?
học kế toán thực hành ở tphcm
6. Theo tập quán thương mại, khi giao hàng theo các quy tắc FAS và FOB trong Incoterms 2010, thì người bán là người thuê tàu và lấy chứng từ vận tải. Nếu người bán là người thuê tàu và lấy chứng từ vận tải. Nếu người bán không muốn làm như vậy thì phải làm gì?

7. Theo tập quán thương mại, khi giao hàng theo các quy tắc FAS và FOB trong Incoterms 2010, thì người bán là người thuê tàu và lấy chứng từ vận tải. Nếu người mua không muốn người bán làm như vậy thì người mua phải làm gì?

8. Hãy trình bày mối quan hệ giữa Incoterms 2010 với UGP600

9. Hãy kể tên các phương thức thanh toán quốc tế bạn biết.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top