Một số câu hỏi về hoạt động mua bán hàng hóa

Ngọc Quỳnh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
1. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Các điều kiện hiệu lực của hợp đồng theo quy định luật pháp của các nước.

2. Bố cục của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?

3. Hãy xác định các loại hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế.

4. Điều khoản tên hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được xây dựng như thế nào? Tầm quan trọng của điều khoản này?

5. Hãy cho biết các đơn vị đo lường được dùng trong mua bán quốc tế. Cách viết các đơn vị đo lường này trong hợp đồng?

6. Hãy trình bày các phường pháp quy định số lượng trong giao dịch thương mại quốc tế?

7. Dung sai là gì? Dung sai và miễn trừ có điểm gì giống và khác nhau?

8. Trình bày các phương pháp xác định khối lượng hàng hóa?

9. Hãy xác định các phương pháp quy định phẩm chất cho các nhóm hàng: tươi sống, các loại hạt, các loại quặng, các loại máy móc thiết bị...

10. Hãy xác định các phương pháp quy định chất lượng bao bì hàng hóa?

11. Giá cả hàng hóa được xác định theo các phương pháp nào? Những chi phí nào thường được tính trong giá hàng?

12. Giảm giá là gì? Có bao nhiêu loại giảm giá? Cách tính toán?

13. Có bao nhiêu cách quy định thời hạn giao hàng? Hãy trình bày các cách đó.

14. Địa điểm giao hàng trong hợp đồng được quy định như thế nào?

15. Thông báo giao hàng được quy định như thế nào? Mục đích của thông báo giao hàng?

16. Có bao nhiêu phương thức thanh toán trong thương mại quốc tế?

17. Nội dung một điều khoản thanh toán quốc tế trong hợp đồng sẽ gồm những vấn đề gì?

18. Điều khoản bảo hành gồm những nội dung gì? Cách quy định trong hợp đồng?

19. Điều khoản miễn trách là gì? Cách quy định điều khoản miễn trách trong hợp đồng?

20. Khiếu nại là gì? Vài trò của khiếu nại trong thương mại quốc tế?

21. Điều khoản trọng tài bao gồm những nội dung gì?

22. Hợp đồng trong trao đổi hàng hóa gồm những vấn đề gì? Cách quy định chúng trong hợp đồng?

23. Hợp đồng gia công được thiết lập như thế nào? Cách quy định điều khoản nguyên vật liệu, sản phẩm gia công?

24. Giá cả trong gia công có bao nhiêu cách xác định?

25. Hãy trình bày các nội dung về hàng hóa, địa điểm giao hàng, giá cả, đảm bảo thực hiện hợp đồng trong hoạt động kinh doanh tái xuất.

26. Hãy trình bày cấu trúc của hợp đồng đấu giá quốc tế.

27. Hãy trình bày các loại hợp đồng trong đấu thầu quốc tế

28. Các điều khoản chung và đièu khoản riêng trong hợp đồng được quy định như thế nào?

29. Hợp đồng trong Sở giao dịch hàng hóa có bao nhiêu loại? Cấu trúc của các loại hợp đồng này?

30. Hợp đồng ủy thác giao nhận hàng hóa có những nội dung nào? Thù lao và chi phí ủy thác được tính như thế nào?

31. Trong giám định có những cách thiết lập hợp đồng như thế nào?

32. Chứng thư giám định được dùng vào những việc gì?

33. Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng giám định?

34. Hợp đồng thuê kho hàng có các nội dung gì?

35. Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng thuê kho bãi để hàng?

36. Hợp đồng đại lý kinh doanh dịch vụ thủ tục hải quan có những nội dung gì? Cách quy định những vấn đề này trong hợp đồng?

Tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ và học xuất nhập khẩu tại https://weblogistics.vn
 
Sửa lần cuối:
Top