Giải đáp Một số câu hỏi về HS code

Lê Nhật Anh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Câu 1: Chương 77 thuộc Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam được sắp xếp cho nhóm hàng:

a. Đồng và các sản phẩm bằng đồng;
b. Hàng tạp hóa làm từ kim loại cơ bản;
c. Chì và các sản phẩm bằng chì;
d. Dự phòng cho việc phân loại tiếp theo trong tương lai của hệ thống hài hòa.

Câu 2: Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới gồm có mấy quy tắc?

a. 3 quy tắc
b. 4 quy tắc
c. 5 quy tắc
d. 6 quy tắc

Câu 3: Các quy tắc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được áp dụng theo thứ tự nào?

a. Tuần tự theo từng quy tắc.
b. Bất kỳ quy tắc nào.
c. Mỗi Quy tắc chú giải đều có quy định riêng để chú giải hàng hóa có thể xác định nhiều mã số HS khác nhau
d. Cả 03 đáp án trên đều đúng

Câu 4: Việc phân loại hàng hóa phải căn cứ theo các thông tin nào dưới đây:

a. Căn cứ vào hồ sơ hải quan
b.Căn cứ vào tài liệu kỹ thuật.
c. Căn cứ các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
d. Tổng hợp cả 3 câu trên

Câu 5: Mục đích của việc Phân loại hàng hóa là gì?

a. Xác định mã số hàng hóa
b. Làm cơ sở tính thuế
c. Thực hiện chính sách quản lý hàng hóa
d.Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Chú giải bổ sung (SEN) là gì?

a. Chú giải bổ sung của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN
b. Chú giải chi tiết của Danh mục HS
c. Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO
d. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 7: Trong các tài liệu sau đây, tài liệu nào dùng để tham khảo khi phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu?

a. Chú giải Chi tiết HS
b. Chú giải bổ sung AHTN (SEN)
c. Tuyển tập ý kiến phân loại
d. Tất cả các tài liệu trên

Câu 8:
Các nội dung Chú giải được nêu ở phần đầu các Phần, Chương, Phân chương tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (Biểu thuế XNK hiện hành) được quy định để:

a.Làm cơ sở tham khảo khi phân loại hàng hóa
b.Làm cơ sở pháp lý khi phân loại hàng hóa
c. Cả 02 đáp án a, b

Câu 9: Giá trị nội dung của chú giải tại phần hoặc chương: không bao gồm và loại trừ có ý nghĩa:

a. Phải được xem xét trước tiên khi phân loại vào Chương đó;

b. Chỉ có tính chất tham khảo;

c. Được xem xét sau cùng khi phân loại;

d. Không được xem xét khi phân loại.

Câu 10: Quy tắc (2) thuộc Quy tắc tổng quát được áp dụng để phân loại khi:

a. Các mặt hàng ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện, Các mặt hàng ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời;
b. Bao bì chứa đựng sản phẩm
c. Nhóm hàng mô tả cụ thể nhất, đặc trưng nhất và có số thứ tự sau cùng
d. Tất các các trường hợp trên.

Câu 11: Theo mục đích của Quy tắc 2(a) “hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời” là như thế nào?

a. Hàng hóa mà bộ phận của chúng sẽ được lắp ráp lại với nhau bằng các dụng cụ lắp ráp (vít, bu-lông, đai ốc, ê -cu,v.v…);
b. Hàng hóa được ghép bằng đinh tán hoặc bằng cách hàn lại, với điều kiện những hoạt động này chỉ đơn thuần là lắp ráp;
c. Hàng hóa là các bộ phận cấu thành mà không phải trải qua bất cứ quá trình gia công nào khác để sản phẩm trở thành dạng hoàn thiện.
d. Cả 03 đáp án trên.

Câu 12: Cách phân loại theo quy tắc 3(b) chỉ nhằm vào các trường hợp nào ?

a. Sản phẩm hỗn hợp ;
b. Sản phẩm cấu tạo từ nhiều nguyên liệu khác nhau ;
c. Sản phẩm cấu tạo từ nhiều bộ phận cấu thành khác nhau ;
d. Hàng hóa được đóng gói ở dạng bộ để bán lẻ ;
e. Cả 4 trường hợp trên.

Câu 13: Theo Quy tắc 3(b) Hàng hóa được coi như dạng bộ được đóng gói bán lẻ phải có những điều kiện gì ?

a. Phải có ít nhất hai loại hàng khác nhau, mà ngay từ ban đầu thoạt nhìn có thể xếp vào nhiều nhóm hàng khác nhau;
b. Gồm những sản phẩm hoặc hàng hóa được xếp đặt cùng nhau để đáp ứng một yêu cầu nhất định hoặc để thực hiện một chức năng xác định;
c. Được xếp theo cách thích hợp để bán trực tiếp cho người sử dụng mà không cần đóng gói tiếp;
d. Cả 03 đáp án trên.

Câu 14: Quy tắc 5 thuộc các Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được áp dụng để phân loại cho loại hàng hóa nào ?

a. Hàng hóa là sản phẩm hỗn hợp
b. Hàng hóa là bao bì, vật chứa đựng
c. Hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời
d. Hàng hóa được đóng gói ở dạng bộ để bán lẻ

Câu 15: Trường hợp có ý kiến khác nhau về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế khi áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tiêu chuẩn chuyên ngành, cơ quan nào thống nhất với cơ quan chuyên ngành liên quan để xử lý:

a. Bộ Tài Chính;
b. Bộ quản lý chuyên ngành liên quan;
c. Tổng cục Hải quan;
d. Cục Hải quan Tỉnh, thành phố.

Câu 16: Người khai hải quan khai báo mã số HS và mô tả hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo văn bản nào:

a. Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
b. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
c. Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O);
d. Cả 3 đáp án đều sai.

Câu 17: Khi kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế đối với tờ khai được phân luồng xanh, công chức hải quan được giao nhiệm vụ đánh giá rủi ro, kiểm tra, rà soát cần phải lưu ý những thông tin gì?

a. Tên hàng, mục đích sử dụng
b. Chủng loại hàng hóa
c. Mặt hàng không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng khai mã số của mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt
d. Mặt hàng dễ nhầm lẫn phân loại
e. Tất cả đáp án trên

Câu 18: Trường hợp Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành văn bản pháp quy sửa đổi, hướng dẫn phân loại hàng hóa, làm ảnh hưởng tới quá trình khai báo hải quan về mã số HS, mức thuế và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của người khai hải quan thì việc thực hiện phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế kể từ ngày nào?

a. Ngày đăng ký tờ khai;
b. Ngày của văn bản sửa đổi hướng dẫn phân loại có hiệu lực pháp luật theo quy định.

Câu 19: Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng văn bản nào để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế?

a. Mô tả hàng hóa theo Danh mục HS;
b. Mô tả hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
c. Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
d. Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO ( Tổ chức HQ thế giới)

Câu 20: Hàng hóa đang chờ kết quả phân tích để phân loại mã số HS được giải quyết theo thủ tục hải quan nào?

a. Đưa hàng về bảo quản;
b. Giải phóng hàng
c. Thông quan;
d. Cả 3 đáp án trên đều sai.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top