Một số câu hỏi về UCP 600

Trần Hoài An

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Một số câu hỏi và câu trả lời về UCP 600

Câu 1: Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) có được sử dụng bản dịch UCP bằng tiếng Việt của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được công chứng để giải quyết tranh chấp?

Trả lời: Chỉ UCP bản gốc bằng tiếng Anh do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành mới có giá trị pháp lý giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên tham gia thanh toán bằng L/C, các bản dịch sang các thứ tiếng khác chỉ có giá trị tham khảo. Như vậy, tòa án và trọng tài viên phải căn cứ vào bản gốc UCP bằng tiếng Anh do ICC phát hành để xét xử và tuyên án.

Câu 2: L/C có thể bao gồm các điều khoản trái với UCP? Tại sao?

Trả lời: Có thể. Bởi vì UCP là văn bản pháp lý tùy ý, nên trong L/C có thể quy định các điều khoản có nội dung trái với UCP, miễn là các điều khoản này không trái pháp luật.

Câu 3: UCP 600 được áp dụng đương nhiên đối với:
a/ L/C mở bằng thư
b/ L/C mở bằng telex
c/ L/C mở bằng Swift
d/ Tất cả các phương án trên đều không đúng.

Trả lời: Theo Điều 1 UCP 600 quy định rõ là UCP 600 chỉ có hiệu lực:

" ... when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules".
Nghĩa là: "... Khi nội dung của L/C chỉ ra rõ ràng là tham chiếu đến các quy tắc này".

Như vậy, bất kỳ một L/C nào muốn được áp dụng UCP 600 thì phải có dẫn chiếu rõ ràng trong L/C.

- Nếu phát hành bằng thư thì phải có câu:

" THIS CREDIT IS SUBJECT TO THE UCP 600 ICC 2007"

- Nếu phát hành bằng điện thì phải thể hiện tại trường 40E:

40E: APPLICABLE RULES: UCP LATEST VERSION

Câu trả lời đúng là phương án d.

Câu 4: Phiên bản UCP nào sau đây còn hiệu lực áp dụng:

a/ UCP 600 ICC 2007
b/ UCP 500 ICC 1993
c/ UCP 4000 ICC 1983
d/ Tất cả các phiên bản đều còn nguyên hiệu lực.

Trả lời: UCP là văn bản quy phạm pháp luật tùy ý, nên các phiên bản sau không phủ nhận tính chất pháp lý của phiên bản trước, điều này có nghĩa là tất cả các phiên bản UCP đều có giá trị pháp lý như nhau. Do đó, khi dẫn chiếu áp dụng UCP nào cần phải nói rõ dố hiệu của nó.

Câu trả lời đúng là phương án d/.

Câu 5: Nêu định nghĩa "tín dụng chứng từ" trong UCP 600. Tên gọi nào sau đây là đúng đối với phương thức thanh toán tín dụng chứng từ:

a/ Tín dụng chứng từ
b/ Thư tín dụng
c/ Tín dụng thư
d/ Tất cả đều đúng

Trả lời: Theo định nghĩa tại Điều 2 UCP 600

"Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definte undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation".

Nghĩa là: "Tín dụng là một thỏa thuận bất kỳ, cho dù được mô tả hoặc gọi tên như thế nào, thể hiện một cam kết chắc chắn và không hủy ngang của Ngân hàng phát hành về việc thanh toán khi xuất trình phù hợp".

Nhu vậy, tên gọi phương thức tín dụng chứng từ là "tùy ý", tức có thể là bất cứ như thế nào, miễn là thể hiện một cam kết chắc chắn, không hủy ngang của Ngân hàng phát hành về việc thanh toán khi xuất trình phù hợp. Do đó, phương án trả lời đúng là d/.

Tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ và học xuất nhập khẩu tại https://weblogistics.vn
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top