Một số dạng đặc biệt của CIF

Bài viết
1
Reaction score
2
Nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số dạng đặc biệt của CIF
CIF liner terms- CIF theo điều kiện tàu chợ: trong đó cước phí mà người bán trả cho hãng tàu đã bao gồm cả chi phí bốc dỡ hàng, người mua và người bán không phải trả thêm chi phí bốc dỡ.
CIF + c: giá hàng đã bao gồm cả tiền hoa hồng( Commission) cho thương nhân trung gian
CIF + I: giá hàng đã bao gồm cả tiền lãi ( Interest) cho vay hoặc cho thiếu chịu tiền hàng
CIF + s: giá hàng đã bao gồm cả chi phí đổi tiền( Exchange) khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp
CIF + w: giá hàng đã bao gồm cả chi phí mua bảo hiểm chiến tranh( War risks)
CIF + wA: giá hàng đã bao gồm cả chi phí mua bảo hiểm theo điều kiện wA( with particular Average- điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng)
CIF under ship’s tackle - CIF dưới cần cẩu: theo đó rủi ro và tổn thất hàng hóa di chuyển từ người bán sang người mua khi cần cẩu của tàu móc vào hàng ở cảng đi.
CIF afloat- CIF hàng nổi: theo điều kiện này, hàng hóa đã ở trên tàu ngay từ lúc hợp đồng được ký kết định khoản nguyên lý kế toán
CIF laned- CIF dỡ hàng trên bờ: theo đó người bán phải chịu cả chi phí về việc dỡ hàng lên bờ
CIF CY và CIF CFS: áp dụng cho vận tải hàng bằng container, nghĩa vụ của người mua và người bán tương tự như điều kiện CIP.
 
Top