Một sô thông tin về Ngân hàng được chỉ định

Vũ Hải Dương

New member
Bài viết
2
Reaction score
1
Ngân hàng không được chỉ định chiết khấu bộ chứng từ

Một câu hỏi được đặt ra, Ngân hàng phát hành có được quyền từ chối bộ chứng từ đã được một ngân hàng không được ủy quyền chiết khấu?

Về nguyên lý của L/C là việc người hưởng được quyền chính đáng nhận tiền từ Ngân hàng phát hành nếu xuất trình phù hợp. Việc ứng trước tiền cho người hưởng, xử lý chứng từ... giữa các ngân hàng là những giao dịch có tính chất thủ tục dẫn đến kết quả cuối cùng là người hưởng nhận được tiền theo quy định của L/C. Ngân hàng phát hành chịu trách nhiệm thanh toán khi chứng từ xuất trình phù hợp, do đó, Ngân hàng phát hành không được xuất trình tại Ngân hàng được chỉ định như quy định trong L/C. Tuy nhiên, để tránh gian lận xuất trình hai lần của một bộ chứng từ, Ngân hàng phát hành được phép liên hệ với Ngân hàng được chỉ định để làm rõ vấn đề này. Việc chậm trễ thanh toán do phải xác minh, Ngân hàng chiết khấu không được quyền đòi tiền lãi phát sinh, vì chính ngân hàng này gây ra lỗi này.

Miễn trách đối với Ngân hàng đươc chỉ định

Ngân hàng được chỉ định hành động thay mặt Ngân hàng phát hành kiểm tra chứng từ và thông báo những bất hợp lệ (nếu có) cho người hưởng và hoàn toàn không chịu bất cứ nghĩa vụ nào liên quan đến thanh toán, chiết khấu hay chấp nhận thanh toán. Do đó, việc Ngân hàng được chỉ định không làm đúng những điều được ủy quyền như vậy, không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng phát hành (Ngân hàng xác nhận) đối với bộ chứng từ xuất trình.

Chẳng hạn, nếu Ngân hàng được chỉ định không kiểm tra tốt chứng từ, hoặc không thông báo các bất hợp lệ cho người hưởng, hoặc không giữ lại chứng từ có sai sót mà gửi đến Ngân hàng phát hành, thì không vì thế mà Ngân hàng phát hành (hoặc Ngân hàng xác nhận) mất quyền từ chối bộ chứng từ và từ chối thanh toán.
 

Thành viên trực tuyến

Top