Một số vấn đề về tính pháp lý trong giao dịch L/C

Đạo Vỹ Nhật

New member
Bài viết
2
Reaction score
1
Một số vấn đề về tính pháp lý trong giao dịch L/C mà bạn cần lưu ý

1.Khi phát hành và thông báo L/C, ngân hàng có cần phải biết, phải kiểm tra để chắc chắn rằng các hàng hóa này nằm trong danh mục hàng hóa được phép xuất nhập khẩu, bị hạn chế, hay bị cấm? UCP có điều chỉnh không?

2. Khi phát hành và thông báo L/C, ngân hàng có phải biết, phải kiểm tra để chắc chắn rằng khách hàng là đối tượng được phép, bị hạn chế hay cấm thu nhận tiền từ nước ngoài và chuyển ngoại hối ra nước ngoài? UCP có điều chỉnh không?

3. Khi phát hành L/C, Ngân hàng phát hành thường yêu cầu vận đơn đường biển được lập theo lệnh của mình. Vậy:
- Tại sao Ngân hàng phát hành lại yêu cầu như vậy?
- Nếu khách hàng ký quỹ 100% trị giá L/C thì Ngân hàng phát hành có cần kiểm soát vận đơn? học logistics ở đâu
- Nếu người mở phá sản, giải thể, mất khả năng thanh toán, hoặc cố tình không nhận bộ chứng từ (trong đó có vận đơn) để đi nhận hàng, thì Ngân hàng phát hành có được nhận hàng và bán lại cho người khác? Nếu được thì theo quy định nào? Hiện nay các ngân hàng có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu? Hải quan có ngăn cản việc ngân hàng nhận hàng?
-Hải quan có thể cho rằng: "Ngân hàng chỉ bảo lãnh chứ không phải là người mua đích thực nên không được phép nhận hàng". Đặc biệt là đối với nhóm hàng hóa phải có côta, thì ngân hàng lại càng không đủ điều kiện nhận hàng, hay bán lại cho người khác.
- Theo thông lộ quốc tế thì Ngân hàng phát hành có được phép nhận hàng và bán lại cho người khác khi người mua không thanh toán?

Quan phân tích cho thấy, việc áp dụng Thông lệ và Tập quán quốc tế vào mỗi quốc gia sẽ có những hạn chế nhất định vì còn phụ thuộc vào hệ thống luật quốc gia đó.
 

Thành viên trực tuyến

Top