Đọc báo giùm bạn Mức thuế phải chịu khi gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng thuê nước ngoài

Hà Vương

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Quy định về việc gia hạn cũng như mức thuế đã được quy định cụ thể tại Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế, Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế quy định về việc xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế.

Liên quan đến việc khai bổ sung và thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa, theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định của Luật Hải quan, trừ trường hợp người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật Hải quan.

1602054885207.png


Điều 106 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế, khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế quy định về việc xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế.

Cũng tại khoản 5 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan Hải quan. Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập tạm xuất để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báo cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập tái xuất.

Tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập là thiết bị, phụ tùng phục vụ hoạt động dầu khí của Công ty TNHH Liên doanh Kỹ thuật Giếng khoan PV Drilling & Baker Hughes thuê nước ngoài đã làm thủ tục tạm nhập, nộp thuế nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp đề nghị được gia hạn thời hạn tạm nhập thì thời hạn tạm nhập thực hiện theo quy định khoản 5 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, số tiền thuế phát sinh tăng thêm do kéo dài thời gian tạm nhập tái xuất, thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, Điều 3 Luật số 106/2016/QH13.

Hy vọng thông tin trên đây sẽ hữu ích với công việc và học xuất nhập khẩu của bạn!

Nguồn: Báo hải quan
 

Thành viên trực tuyến

Top