Đọc báo giùm bạn Mức xử phạt đối với vận chuyển hàng cấm, vi phạm chủ quyền, giả mạo xuất xứ, TNTX

Bài viết
4
Reaction score
0
Theo quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (gọi tắt là Nghị định 128) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, nếu vi phạm quy định về XNK, vận chuyển hàng cấm, vi phạm chủ quyền, giả mạo xuất xứ, TNTX, TXTN sẽ phạt tối đa 100 triệu đồng.


Theo quy định tại Nghị định 128 các hành vi vi phạm quy định về XNK, vận chuyển vào Việt Nam hàng hóa cấm XNK, tạm ngừng XNK, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 15 của nghị định thì sẽ bị xử phạt với mức phạt thấp nhất từ 3 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào trị giá tang vật vi phạm (kể cả trị giá tang vật trên 100 triệu đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

Nếu mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trái phép ma túy, vũ khí, pháo các loại thuộc danh mục hàng cấm XNK hoặc tạm ngừng XNK thì xử phạt theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Vận chuyển ngà voi, sừng tê giác thuộc loại cấm XNK bị xử phạt về hành vi “Vận chuyển lâm sản trái pháp luật” quy định tại Điều 22 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; XNK ngà voi, sừng tê giác thuộc loại cấm XNK bị xử phạt về hành vi “mua bán lâm sản trái pháp luật” quy định tại Điều 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP.

XNK, kinh doanh TNTX, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa có hình ảnh, nội dung thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc có nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao của Việt Nam thì bị xử phạt tối thiểu 10 triệu đồng và tối đa 100 triệu đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có số lượng từ 100 đơn vị sản phẩm hàng hóa trở lên.

1603441486745.png


Cũng theo Nghị định 128, XNK, kinh doanh TNTX, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam thì bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy vào hành vi vi phạm và trị giá tang vật vi phạm.

Cụ thể, nếu vi phạm quy định về TNTX, TXTN hàng hóa sẽ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: TNTX hàng hóa (trừ hàng kinh doanh TNTX) phải có giấy phép TNTX mà không có giấy phép; TXTN hàng hóa phải có giấy phép TXTN mà không có giấy phép, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20.

Áp dụng mức phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: TNTX (trừ hàng kinh doanh TNTX) hàng hóa cấm XNK, tạm ngừng XNK; TNTX hàng hóa XNK, tạm ngừng XNK mà không có giấy phép TNTX.

Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh TNTX hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh TNTX có điều kiện mà không đủ điều kiện để kinh doanh TNTX. Áp dụng mức phạt từ 50 đến 60 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh TNTX hàng hóa phải có giấy phép mà không có giấy phép, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 20. Áp dụng mức phạt từ 60 đến 80 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 mà tang vật vi phạm là hàng hóa cấm XNK, tạm ngừng XNK, hàng chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam.

Áp dụng mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh TNTX hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh TNTX hoặc tạm ngừng kinh doanh TNTX.
Nghị định 128 quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm NK gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường; buộc tiêu hủy đối với tang vật vi phạm hành chính là văn hoá phẩm có nội dung độc hại; sản phẩm văn hóa thuộc diện cấm phổ biến, cấm lưu hành hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến, đình chỉ lưu hành; xuất bản phẩm thuộc diện cấm phổ biến, cấm lưu hành tại Việt Nam; hàng hóa XK gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường; buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020.

Nguồn: Hải quan online
 
Top