Đọc báo giùm bạn Mức xử phạt khi mang tiền, vàng, ngoại tệ xuất nhập cảnh mà không khai báo hải quan

Vương Long Vũ

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Theo Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, đối với hành vi xuất nhập cảnh nhưng không khai báo hải quan hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tiền tùy theo giá trị tang vật.

Tại Điều 10 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định rõ, người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, giấy thông hành hoặc chứng minh thư biên giới, không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất cảnh thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70 triệu đến dưới 100 triệu đồng Việt Nam và phạt tiền từ 30 đến 50 triêu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định 128/2020/NĐ-CP cũng quy định người nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, giấy thông hành, chứng minh thư biên giới, không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi nhập cảnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 10 thì bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 - dưới 50 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 50 - dưới 100 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đối với vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 mà số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo thì sẽ bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với trường hợp số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo có trị giá tương đương từ 5 - dưới 20 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 5 - 15 triệu đồng đối với trường hợp số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo có trị giá tương đương từ 20 - dưới 100 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng đối với trường hợp số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành hoặc giấy chứng minh thư biên giới mang theo ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền không được mang theo mà không khai hoặc khai sai thì bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 - dưới 50 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 50 - dưới 100 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người xuất nhập cảnh mang theo kim loại quý khác, đá quý, công cụ chuyển nhượng theo quy định phải khai hải quan khi xuất nhập cảnh mà không khai hoặc khai sai thì bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 - dưới 30 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 5 - 15 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30 - dưới 50 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 15 - 30 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 50 - dưới 100 triệu đồng Việt Nam; phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định rõ, trị giá tang vật vi phạm đối với các hành vi trên là trị giá sau khi đã trừ đi trị giá ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý khác, đá quý không phải khai hải quan theo quy định của pháp luật.
 
Top