Chia sẻ Muốn xuất trả hàng hóa thì làm thế nào?

khac.ant

Member
Bài viết
35
Reaction score
0
QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XUẤT TRẢ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU theo 5306/TCHQ và 2817/HCM.

CCHQ có trách nhiệm:
1. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN thực hiện theo 5306/TCHQ và 2817/HCM
2. Tổ chức Xác minh thông tin:
- Xác minh thông thông tin trên Hệ thống nghiệp vụ HQ.
- Xác minh thông tin của DN dịch vụ giao nhân.
- Xác minh hổ sơ của chủ hàng.
- Làm việc với hãng tàu.
3. Báo cáo tổng hợp để gửi Cục HQTP
- Hồ sơ.
- Kết quả xác minh.
- Bản giao hồ sơ lên Cục HQ

Cục Hải quan tỉnh / Tp (Phòng GSQL) có trách nhiệm:
4. Tiếp nhận hồ sơ từ CCHQ.
5. Cục HQ kiểm tra hồ sơ, tổng hợp Báo cáo TCHQ chuyển hồ sơ ra TCHO

Tổng Cục Hải quan (cục GSQL) có trách nhiệm:
6. TCHQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, có văn bản trả lời Cục HQ Tỉnh / Tp.

7. CCHQ nơi DN mở TKHQ xuất trả hàng NK thực hiện kiểm tra hàng hóa theo hướng dẫn của TCHQ. (Kiểm hóa phối hợp gồm: Kiểm hóa CCHQ, Đội Kiểm soát HQ, Trực ban TCHQ)

8. Xử lý vi phạm (nếu có).
Xem cụ thể quy trình, các bước thực hiện, chứng từ cần chuẩn bị để xuất trả hàng hóa tại đây nhé.
 

Thành viên trực tuyến

Top