Nếu người yêu cầu ký quỹ lớn hơn hoặc bằng 100% trị giá L/C, thì Ngân hàng phát hành có cần kiểm soát B/L

Kiên Giang

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Thầy giao cho mình câu này mà không biết trả lời thế nào? Bạn nào giúp mình với?
Nếu người yêu cầu ký quỹ lớn hơn hoặc bằng 100% trị giá L/C, thì Ngân hàng phát hành có cần kiểm soát B/L (tức yêu cầu giao hàng theo lệnh của Ngân hàng phát hành)? Phần tích rủi ro đối với các bên.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top