Ngân hàng phát hành có được phép từ chối thanh toán bộ chứng từ xuất trình hay không?

Bài viết
1
Reaction score
0
Em có trường hợp như thế này, anh chị giải đáp giúp em.
Người thụ hưởng xuất trình cho Ngân hàng được chỉ định vào đúng ngày L/C hết hạn, nhưng Ngân hàng được chỉ định từ chối chiết khấu, mà chỉ chuyển tiếp chứng từ đến Ngân hàng phát hành. Khi Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ thì L/C đã quá hạn 15 ngày. Hỏi Ngân hàng phát hành có được phép từ chối thanh toán bộ chứng từ xuất trình hay không?
 

Thành viên trực tuyến

Top