Ngân hàng xác nhận phải làm gì?

Lưu Hà Vi

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Em có trường hợp như thế này:

L/C quy định bộ chứng từ xuất trình cho Ngân hàng được chỉ định A là ngân hàng thông báo L/C, nhưng người thụ hưởng lại xuất trình cho Ngân hàng xác nhận B là chi nhánh của Ngân hàng Phát hành ở nước người thụ hưởng. Bộ chứng từ xuất trình là phù hợp. Ngân hàng xác nhận phải làm gì?

a/Phải tiếp nhận chứng từ và chuyển tiếp đến Ngân hàng phát hành
b/Phải tiếp nhận, kiểm tra và chiết khấu chứng từ có truy đòi hoặc miễn truy đòi người thụ hưởng và chuyển tiếp chúng từ đến Ngân hàng phát hành.
c/Phải tiếp nhận, kiểm tra và chiết khấu chứng từ miễn truy đòi người thụ hưởng và chuyển tiếp chứng từ đến Ngân hàng phát hành.

Em phải lựa chọn phương án nào?
 

Phạm Anh Duy

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Căn cứ theo Điều 2 UCP 600:
"Xác nhận là một cam kết không hủy ngang của Ngân hàng xác nhận bổ sung vào sự cam kết của Ngân hàng phát hành để thanh toán hoặc chiết khấu khi xuất trình phù hợp"
Theo khoản a, Điều 8 UCP 600:
"Với điều kiện là các chứng từ quy định được xuất trình đến Ngân hàng xác nhận hoặc đến bất cứ Ngân hàng được chỉ định nào khác và xuất trình là phù hợp, Ngân hàng xác nhận phải ...:"
Theo khoản b, Điều 15 UCP 600:
"Khi Ngân hàng xác nhận quyết định xuất trình là phù hợp, thì nó phải thanh toán hoặc chiết khấu và chuyển giao chứng từ tới Ngân hàng Phát hành".
Chọn phương án c nhé
 

sallipip

New member
Bài viết
7
Reaction score
1
Tôi muốn làm bản thân mình cũng cuối cùng tôi đã bắt đầu kiếm tiền bình thường. Bởi vì tôi đã từng làm việc cho chú tôi, tất cả các cuộc sống của tôi và tôi không thể đưa ra bất cứ điều gì. Sau đó, tôi nghe nói về điều này https://topbrokers.com/vi/forex-promotions/bonus trang web và bắt đầu học làm thế nào để kiếm tiền tốt hơn, nó giúp
 
Top