Giải đáp Ngành Supply Chain được coi là một trong những ngành hot?

  • Thread starter HRchannels
  • Ngày gửi
H

HRchannels

Guest
Có, ngành Supply Chain được coi là một trong những ngành hot và tiềm năng trong thời gian gần đây. Vậy cùng HRchannels tìm hiểu về ngành này nhé!

Khái niệm Supply Chain là gì?​

Supply Chain (chuỗi cung ứng) là một khái niệm mô tả hệ thống toàn diện của các hoạt động liên quan đến việc di chuyển sản phẩm từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng. Nó bao gồm tất cả các giai đoạn trong quá trình sản xuất, từ mua hàng nguyên liệu, sản xuất, đóng gói, vận chuyển, lưu trữ đến phân phối sản phẩm.
Xem thêm: Tuyển dụng nhân sự Supply Chain

Các vị trí trong ngành Supply Chain​

  1. Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Manager): Người quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của chuỗi cung ứng, từ kế hoạch sản xuất, mua hàng, vận chuyển đến lưu trữ và phân phối.
  2. Quản lý mua hàng (Purchasing Manager): Người chịu trách nhiệm quản lý quá trình mua hàng, đàm phán với nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung ứng ổn định và giá cả hợp lý.
  3. Quản lý vận chuyển (Logistics Manager): Người quản lý hoạt động vận chuyển và lưu trữ hàng hóa, bao gồm lựa chọn đối tác vận chuyển, quản lý kho và quản lý lưu trữ.
  4. Quản lý kế hoạch sản xuất (Production Planner): Người xây dựng kế hoạch sản xuất dựa trên nhu cầu của khách hàng và tài nguyên sẵn có, đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra hiệu quả và đúng tiến độ.
  5. Quản lý chất lượng (Quality Manager): Người đảm bảo chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua việc thiết lập tiêu chuẩn chất lượng, kiểm soát quá trình sản xuất và đảm bảo tuân thủ các quy định về chất lượng.
  6. Quản lý dự án (Project Manager): Người điều hành các dự án liên quan đến Supply Chain, bao gồm việc triển khai hệ thống quản lý Supply Chain mới, cải tiến quy trình hoặc thực hiện các dự án đặc biệt.
  7. Chuyên viên dự báo và kế hoạch (Forecasting and Planning Analyst): Người thực hiện dự báo nhu cầu hàng hóa, phân tích dữ liệu và xây dựng kế hoạch sản xuất và vận chuyển dựa trên các dự báo.
  8. Chuyên viên quản lý kho (Warehouse Manager): Người quản lý hoạt động của kho hàng, bao gồm xử lý đơn đặt hàng, quản lý kho, đảm bảo sắp xếp và vận hành hiệu quả.
>>> Quan tâm: Việc làm tiếng Nhật tại HRchannels

Mức lương ngành Supply Chain tại Việt Nam​

Mức lương trong ngành Supply Chain tại Việt Nam có sự biến động tùy thuộc vào vị trí công việc, trình độ kinh nghiệm, quy mô công ty và địa điểm làm việc. Dưới đây là một ước lượng về mức lương trung bình theo vị trí trong ngành Supply Chain tại Việt Nam:

Nhân viên mua hàng (Purchasing Staff): Khoảng 7-15 triệu VND/tháng.
Chuyên viên kế hoạch sản xuất (Production Planner): Khoảng 10-20 triệu VND/tháng.
Chuyên viên vận chuyển (Logistics Specialist): Khoảng 8-18 triệu VND/tháng.
Chuyên viên quản lý kho (Warehouse Supervisor): Khoảng 9-17 triệu VND/tháng.
Chuyên viên dự báo và kế hoạch (Forecasting and Planning Analyst): Khoảng 8-15 triệu VND/tháng.
Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Manager): Khoảng 20-50 triệu VND/tháng, tùy thuộc vào quy mô công ty và trách nhiệm công việc.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top