Nghĩa vụ của các bên trong điều kiện FAS

Thái Quang Hòa

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Nghĩa vụ của các bên trong điều kiện FAS
Nghĩa vụ của người bán:
- Cung cấp hàng hóa phù hợp với hợp đồng. Chịu mọi chi phí về kiểm tra, bao bì, mẫu mã hàng hóa xuất nhập khẩu... khóa học hành chính nhân sự
- Giao hàng dọc mạng tàu, cung cấp chứng từ hoàn hảo thường lệ chứng minh hàng đảm bảo an ninh hàng hóa, đã được giao dọc mạng tàu cho người mua.
- Chịu mọi phí tổn, rủi ro và tổn thất cho đến khi hàng được giao dọc mạng tàu.
- Thông báo cho người mua biết hàng đã được giao dọc mạn tàu, hoặc thông báo cho người mua biết hàng hóa đã được chuẩn bị xong, trong thời gian quy định hoặc thời gian hợp lý, làm các thủ tục xuất khẩu. môn nguyên lý kế toán
Nghĩa vụ của người mua:
-Kiểm tra hàng hóa và chịu các phí tổn về nhận hàng.
- Kí hợp đồng vận tải, chịu chi phí bốc hàng lên tàu.
- Làm vận chuyển quốc tế và thủ tục hải quan nhập khẩu
- Chịu mọi rủi ro và tổn thất hàng hóa, từ khi hàng được giao dọc mạn tàu đến khi hàng đưa về kho của người nhập khẩu.
-Chấp nhận các bằng chứng giao hàng khóa học tuyển dụng chuyên nghiệp
Khi sử dụng điều kiện FAS, các bên cần lưu ý một điểm quan trọng là nên quy định càng rõ càng tốt về địa điểm xếp hàng tại cảng giao hàng chỉ định, vì mọi chi phí và rủi ro về hàng hóa tới địa điểm đó do người bán chịu và các chi phí này và chi phí làm hàng có thể thay đổi tùy tập quán từng cảng.
 
Top