Nghĩa vụ và quyền lợi cơ bản của người thụ hưởng l/c

Đặng Phi Hoàng

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Thấy nhiều bạn thắc mắc về người thụ hưởng nên mình đăng một bài cụ thể về nghĩa vụ và quyền lợi cơ bản của người thụ hưởng l/c cho các bạn tham khảo và cùng chia sẻ thêm thông tin trên cộng đồng xuất nhập khẩu.

Đọc tên thì nghe là người thụ hưởng, nhưng không chỉ được hưởng mà còn phải có nghĩa vụ đấy.

Quyền của người thụ hưởng
Người thụ hưởng có 3 quyền chính sau đây:
- Phạt người mua nếu mơ l/c chậm theo quy định của hợp đồng ngoại thương.
- Từ chối giao hàng nếu nội dung l/c khác với nội dung hợp đồng ngoại thương đã thoả thuận và người bán đã đề nghị tu chỉnh l/c nhưng không được đáp ứng.
- Được quyền nhận tiền khi bọ chứng từ xuất trình phù hợp.

Nghĩa vụ của người thụ hưởng
Các nghĩa vụ mà người thụ hưởng cần tuân thủ:
- Phải ký hợp đồng ngoại thương và làm các thủ tục pháp lý liên quan đến xuất khẩu hàng hoá (Giấy phép...)
- Sau khi nhận được l/c, phải tổ chức giao hàng và lập bộ chứng từ thanh toán.
- Đề nghị tu chỉnh l/c khi cần thiết.
- Xuất trình bộ chứng từ phù hợp theo quy định của l/c và ucp 600
- Trả các phí dịch vụ ngân hàng.
 

Thành viên trực tuyến

Top