Nghĩa vụ và quyền lợi cơ bản của người yêu cầu mở L/C

Liên Hoàng

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
a. Nghĩa vụ của người yêu cầu

1/ Phải ký hợp đồng ngoại thương và làm các thủ tục pháp lý liên quan đến nhập khẩu hàng hóa (Giấy phép...)

2/ Làm đơn mở L/C gửi tới ngân hàng phục vụ mình

3/ Thực hiện các biện pháp bảo đảm tín dụng (Tín chấp, ký quỹ, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh...) theo quy định của Ngân hàng phát hành.

4/ Trả các khoản phí dịch vụ cho ngân hàng, bao gồm: Phí mở L/C, tu chỉnh L/C, ký hậu vận đơn, chấp nhận hối phiếu, bảo lãnh nhận hàng...

5/ Trả tiền hàng nếu bộ chứng từ xuất trình phù hợp

6/ Nhận hàng khi đã thanh toán học xuất nhập khẩu

b. Quyền của người yêu cầu

1/ Nếu L/C phát hành không đúng với đơn mở L/C, thì được từ chối nhận bộ chứng từ, từ chối nhận hàng và từ chối thanh toán cho Ngân hàng phát hành.

2/ Nếu bộ chứng từ xuất trình không phù hợp mà Ngân hàng phát hành vẫn thanh toán, thì được từ chối hoàn tiền cho Ngân hàng phát hành, từ chối nhận chứng từ và từ chối nhận hàng.

3/ Được phép chấp nhận bộ chứng từ có sai sót, nếu thực hiện thanh toán cho Ngân hàng phát hành.

4/ Đòi lại tiền ký quỹ cùng lãi suất nếu Ngân hàng phát hành có sai sót.

5/ Được quyền kiện người bán về hàng hóa giao thông đúng theo quy định của hợp đồng ngoại thương
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top