Người giao hàng thì phải thể hiện trên chứng từ như thế nào?

Thịnh Đức

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Theo khoản k, Điều 14 UCP 600:
"Người giao hàng hoặc người gửi hàng ghi trên bất cứ chứng từ nào không nhất thiết là người thụ hưởng L/C"
Như vậy, nếu L/C không quy định cụ thể, thì người giao hàng thể hiện trên bất kỳ chứng từ nào là bất kỳ ai đều được chấp nhận (kể cả trên chứng từ vận tải). Điều này là vì, người gửi hàng không phát hành chứng từ, mà trong giao dịch bằng L/C lại chỉ căn cứ vào chứng từ, nên ai là người gửi hàng thể hiện trên các chứng từ không quan trọng (trong giao dịch L/C thì nội dung và người phát hành chứng từ do L/C quy định mới quan trọng).

Ví dụ, đối với L/C chuyển nhượng, người thụ hưởng thứ hai là người giao hàng trực tiếp cho người yêu cầu và được thể hiện trên chứng từ vận tải, tuy trên các chứng từ đòi tiền Ngân hàng phát hành (hóa đơn, hối phiếu,...) lại thể hiện tên người thụ hưởng thứ nhất.

Tuy nhiên, nếu L/C quy định người giao hàng thể hiện trên chứng từ vận tải là người thụ hưởng, thì chứng từ vận tải phải thể hiện như L/C quy định
 

TrieuThaiSon

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Xin chào mọi người, hiện tại bên mình đang có lô hàng bán FOB, thanh toán T/T, tuy nhiên FWD đã thả hàng khi chưa có sự đồng ý của shipper như 2 bên đã xác nhận qua email. Khách hàng cũng chưa thanh toán cho bên mình mà đã lấy hàng về, dỡ hàng để kiểm tra.
Vậy hiện giờ bên mình có lợi nhiều trong vấn đề này không?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top