người thụ hưởng L/C sẽ không nhận được tiền hàng cho dù đã xuất trình được bộ chứng từ

Trường Thành

New member
Bài viết
1
Reaction score
0

Nguyên Nank

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình biết có hai trường hợp này
Thứ nhất Ngân hàng phát hành phá sản hoặc giải thể học xuất nhập khẩu
Thứ hai Ngân hàng phát hành phán quyết của tòa án
Có trường hợp xảy ra đối với một công ty xuất khẩu Việt Nam xuất hàng sang Pháp. Trước đây, công ty Việt Nam có nợ nần dây dưa với một công ty của Pháp, chưa giải quyết xong. Sau một thời gian dài tưởng mọi việc đã êm, công ty Việt Nam xuất hàng cho một công ty khác của Pháp, bộ chứng từ xuất trình phù hợp, nhưng tòa án Pháp đi ra phán quyết yêu cầu Ngân hàng phát hành không thanh toán cho công ty Việt Nam và chuyển tiền hàng thu được cho công ty chủ nợ cũ của Pháp.
 

Thành viên trực tuyến

Top