Nhận biết về thư tín dụng (Credit of letter)

lolo

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
L/C được viết tắt từ Credit of letter là chứng từ mà do ngân hàng phát hành theo yêu cầu của bên nhập khẩutạo một sự cam kết sẽ thanh toán một khoản tiền nhất định cho người bán để hợp thức hoá quy trình mua bán hàng hoá , trong điều kiện người bán phải cung cấp bộ chứng từ hợp lệ theo quy định trong L/C.

Thông thường, hai bên xuất nhập khẩusẽ cần chứng từ này của ngân hàng trong trường hợp các bên thiếu sự tin tưởng lẫn nhau (thường là hai bên thuộc hai quốc gia khác nhau, không có trụ sở tại các bên còn lại), và họ cần ngân hàng làm chứng về việc thanh toán của bên nhập khẩucho bên xuất khẩu.

Các bên tham gia

Đối với hình thức thanh toán này, sẽ có 4 bên tham gia vào hoạt động trao đổi boa gồm: Bên xuất, bên nhập, và 2 ngân hàng đại diện cho 2 bên.

- Bên xuất khẩu: Là người bán hàng, là bên được hưởng lợi trực tiếp từ loại chứng từ này.

- Bên nhập khẩu: Là người mua hàng, là người yêu cầu ngân hàng mở thư tín dụng.

- Ngân hàng đại diện cho bên nhập khẩu: Là ngân hàng mở thư tín dụng, cấp tín dụng cho người mua.

- Ngân hàng đại diện cho bên xuất khẩu: Là ngân hàng nhận chuyển giao thư tín dụng và cấp thư tín dụng cho người bán.

Phân loại L/C

Một số loại Thư tín dụng phổ biến có thể liệt kê như sau:
  • Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable L/C)
  • Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)
  • Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed L/C)
  • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C)
  • Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back L/C)
  • Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit)
  • Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit)
  • Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)
  • Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red Clause L/C)
Nội dung chính của LC

Số hiệu, địa điểm và ngày mở LC

Tên, địa chỉ của những người có liên quan LC

Số tiền, thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền và thời hạn giao dịch

Nội dung về hàng hóa, phương thức vận chuyển, điều kiện giao nhận

Bộ chứng từ gốc mà nhà Xuất khẩu phải xuất trình

Cam kết của NH, những điều khoản đặc biệt và chữ ký của NH

Trình tự tiến hành nghiệp vụ thư tín dụng như sau

Căn cứ vào hợp đồng giữa bên nhập khẩu và xuất khẩu về mở thư tín dụng, các bên sẽ tiến hành thực hiện cho việc mở thư tín dụng theo quy trình sau:

1. Nhà nhập khẩu đề nghị NH bên nhập khẩu phát hành LC cho người thụ hưởng là nhà xuất khẩu

2. NH phát hành sẽ lập LC và thông qua NH đại lý của mình ở đầu xuất khẩu thông báo thư tín dụng đã được mở đồng thời gửi bản gốc LC cho NH đầu xuất khẩu

3. NH thông báo (bên nhà xuất khẩu) sẽ thông báo cho nhà xuất khẩu nội dung LC và kiểm tra xem đã khớp các điều kiện đã thỏa thuận như trên HĐ chưa và đề nghị xác nhận, đồng thời gửi bản gốc LC cho nhà Xuất khẩu

4. Nhà xuất khẩu chấp nhận LC, tiến hành giao hàng

5. Sau khi giao hàng, nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ theo yêu cầu của LC và xuất trình thông qua NH thông báo cho NH mở LC đề nghị thanh toán

6. NH mở LC kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, nếu hợp lệ thì tiến hành thanh toán cho nhà xuất khẩu, nếu không phù hợp thì từ chối thanh toán và trả lại HS cho nhà xuất khẩu

7. Ngân hàng mở LC đòi tiền nhà nhập khẩu và chuyển bộ chứng từ gốc cho nhà nhập khẩu sau khi đã nhận xác nhận thanh toán hoặc đã thanh toán

8. Nhà nhập khẩu kiểm tra chứng từ, nếu thấy phù hợp thì tiến hành thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, nếu không phù hợp nội dung LC thì có quyền từ chối thanh toán
 

Thành viên trực tuyến

Top