Nhận hàng cần chứng từ gì

Bài viết
1
Reaction score
0
Trong trường hợp này vận đơn không có chức năng sở hữu hàng hoá, nên không thể dùng nó để đi nhận hàng được. Chính vì vậy, vận đơn hàng không bao giờ cũng quy định giao hàng đích danh. Trong phương thức thanh toán bằng L/C, để kiểm soát hàng hoá, NHPH thường quy định vận đơn hàng không phải giao hàng cho chính mình. Để nhà nhập khẩu có thể nhận được hàng hoá, NHPH phải viết giấy uỷ quyền nhận hàng và được ghi vào mặt đằng sau của vận đơn nhé.
Để nhận hàng vận tải hàng không thì phải xuất trình chứng minh thư ( đối với cá nhân) hay giấy uỷ quyền ( đối với tổ chức) chứng minh sự phù hợp với người nhận hàng ở ô người nhận hàng.
 

Thành viên trực tuyến

Top