nhận hàng trong vận tải biển phải xuất trình chứng từ loại gì

Bài viết
2
Reaction score
0
Mình thấy khá nhiều bài viết về chứng từ này mà.
Trả lời cho bạn rõ nè:
Chứng từ vận tải biển gồm hai loại là Bill of Lading (B/L) và Seaway bill (SWB)

a/Đối với SWB
Vì SWB không phải là chứng từ sở hữu hàng hóa, nên khi đi nhận hàng ta không phải xuất trình SWB, mà phải xuất trình chứng từ chứng minh sự phù hợp với quy định trong ô người nhận hàng (tức xuất trình ID)

b/ Đối với B/L
Vì B/L là chứng từ sở hữu hàng hóa, nên khi đi nhận hàng ta phải xuất trình B/L thì mới lấy được hàng.
 

Thành viên trực tuyến

Top