NHĐCĐ giải quyết trong trường hợp người thụ hưởng k đồng ý việc xuất trình không phù hợp

Hồng Phượng

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Căn cứ theo Điều 16 UCP 600, khi quyết định rằng xuất trình là không phù hơp, thì Ngân hàng được chỉ định:
a/Phải làm
Gửi một thông báo riêng về quyết định của mình cho người thụ hưởng, Trong thông báo, phải tuyên bố những nội dung như quy định tại điều khoản này.
b/Có thể:
-Từ chối thanh toán hay chiết khấu
- Trả lại bộ chứng từ cho người thụ hưởng
- Chuyển tiếp bộ chứng từ đến Ngân hàng phát hành mà không chịu trách nhiệm gì.
Như vậy, việc quyết định xuất trình là phù hợp hay không phù hợp không phụ thuộc vào ý kiến của người thụ hưởng.
 

Thành viên trực tuyến

Top