Nhờ trả lời tình huống về thời điểm hết hiệu lực mở l/c

Bài viết
2
Reaction score
0
Nhờ mọi người trong diễn đàn///
Đơn mở l/c hết hiệu lực tại thời điểm nào? biết rằng, ngân hàng phát hành kết luận xuất trình là phù hợp và đã thanh toán l/c
a. Người yêu cầu chấp nhận bộ chứng từ, thanh toán hay nhận nợ của Ngân hàng phát hành
b. Người yêu cầu tổ chức bộ chứng từ do có lỗi và ngân hàng phát hành đã chấp nhận
c. Tòa án ra phán quyết do có tranh chấp về bộ chứng từ xuất trình giữa người yêu cầu và ngân hàng phát hành
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top